Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Кабинетът направи последни промени в бюджетите на министерствата

Кабинетът прие вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на отбраната за 2019 г. Намаляват се утвърдените разходи по „Политика в областта на отбранителните способности“, бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“, показател „Персонал“ с 3 712 000 лв. и се увеличават утвърдените разходи по „Политика в областта на съюзната и международната сигурност“, бюджетна програма „Военна информация“, показател „Персонал“ с 3 712 000 лв. с цел изплащане на възнаграждения, дължимите за тях осигурителни вноски и обезщетения на военнослужещи през 2019 г.

Правителството одобри също така вътрешнокомпенсирани промени бюджетите на Министерството на вътрешните работи и на Министерството на икономиката за 2019 г. Целта на промените е да бъдат отразени извършените промени по области на политики, по бюджетни програми и по показатели по бюджета на двете ведомства за настоящата година. 

Вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми се правят и по бюджета на Министерския съвет за 2019 г. Промените са в рамките на утвърдените разходи по бюджета на правителството за настоящата година. 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във