Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

КАБИНЕТЪТ НАЧЕНА ПРИВАТИЗАЦИОННИТЕ КРЪПКИ

Законът за приватизация и следприватизационен контрол едва издържа половин година и ето, че вече е готова първата му сериозна кръпка. Измененията бяха одобрени от правителството в четвъртък (5 септември) и засягат главно преходните и заключителните разпоредби на нормативния акт. Ако получат и парламентарно одобрение, финансовото министерство например няма да изготвя оценка на правата на държавните предприятия, възникнали в чужбина. Сега той има такова задължение, но то е нелогично, тъй като министърът на финансите не е собственик на повечето от продаваните дружества. Процедурата само забавя подписването на приватизационните сделки, аргументират се министрите. Например бавната работа на експертите на финансовото ведомство отложи подписването на договора за приватизация на Фармахим холдинг с няколко седмици. Сегашната норма попадна в закона по настояване на тогавашната заместник-министър на икономиката Любка Качакова и на колегата й от финансовото министерство Красимир Катев. Според тях това трябваше да се отнася за 15-ина външнотърговски дружества. Оказа се обаче, че фирмите с права на територията на други държави са доста повече. С промяна на параграф 9 на преходните и заключителните разпоредби се дава правото на Агенцията за приватизация да прецени дали постъпленията от продажба на части от еднолични държавни дружества да се насочат към бюджета или в касата на самите компании. Срокът на валидност на инвестиционните бонове от масовата приватизация пък се удължава от 30 септември тази година на 30 юни 2003 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във