Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

КАБИНЕТ, ПАРЛАМЕНТ И ПРЕЗИДЕНТ ПОЕМАТ КОНТРОЛА ВЪРХУ СЪОБЩЕНИЯТА

Предложените от министъра на транспорта и съобщенията Пламен Петров промени в Закона за далекосъобщенията, изглежда, освен крачка към либерализацията на сектора ще са и опит за разделение на властите в сектора. Основната индикация за това е отпадането на чл.8 от закона, според който правителството одобрява всяко решение на Държавната комисия по далекосъобщенията (ДКД), свързано с предоставянето на далекосъобщителни услуги чрез използване на радиочестотния спектър. Ако промените бъдат приети, с тази дейност занапред ще се занимава Комисията за регулиране на съобщенията, която ще замени ДКД. Новата структура ще е независим специализиран държавен орган и ще разполага със самостоятелен бюджет. Тя ще се състои от петима членове, включително един председател и един заместник-председател. Председателят ще се избира с решение на Министерския съвет, а заместник-председателят и двама от членовете - от Народното събрание. Петият член ще бъде назначаван и освобождаван от президента. Тази схема силно контрастира със сегашната ситуация, при която петимата членове на ДКД се назначават и освобождават от Министерския съвет. Или, казано с други думи, силно ще се ограничи възможността правителството да осъществява контрол върху съобщителния пазар.Комисията за регулиране на съобщенията ще наследи от ДКД и издаването на лицензии за радио- и телевизионни дейности след решение на Националния съвет по радио и телевизия и при одобрение от Министерския съвет. Тя ще поеме и управлението на радиочестотния спектър, разпределен за граждански нужди, като неин приоритет ще са ценообразуването на далекосъобщителните услуги, тяхното качество и отношенията на държавата с телекомуникационните компании.В касата на новата комисия ще отиват 5% от еднократните лицензионни такси, още 25% от годишните такси, изплащани от комуникационните оператори, 30 на сто от годишните такси за получения от тях номерационен капацитет, както и част от глобите и имуществените санкции по Закона за далекосъобщенията. В това отношение новата администрация не предлага сериозни промени, тъй като, с малки разлики, и ДКД се финансира от същите източници.Според специалисти от Министерството на транспорта и съобщенията, в новия си вид регулаторната институция се доближава значително до съответните органи в страните от Западна Европа. В някои от тях такива структури са дори напълно независими от изпълнителната власт и са пряко отговорни пред парламентите. Това се налага от специфичната им и отговорна дейност, свързана със сериозни икономически интереси, а понякога и със защита на националните интереси.

Facebook logo
Бъдете с нас и във