Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЖУРНАЛИСТИТЕ - ПО-СКЪПИ ОТ БАНКЕРИТЕ

ЗАСТРАХОВКАТА ЗЛОПОЛУКА НЯМА ДА НИ ПРЕДПАЗИ ОТ ЕВЕНТУАЛНИ ТРАВМИ ПО ЗАЛЕДЕНИТЕ УЛИЦИ, НО Е ЖЕЛАТЕЛНО ДА Я ИМАМЕ

Макар снегът да не е много, хроничното общинско безпаричие (въпреки непрекъснато увеличаващите се данъци) прави движението по заледените улици изключително рисковано занимание. Сезонът на травмите - счупване на ръце и крака - е в разгара си.
Можем ли да се предпазим от тях? Определено не, въпреки че разни многознайковци ни препоръчват да бъдем много внимателни на улицата и да носим само сигурни обувки. Това със сигурност щяло да ни предпази от нежелани травми - необходимо, но недостатъчно условие. Затова прагматиците препоръчват човек да си има и една застраховка Злополука. Тя също не предпазва от евентуална фрактура при падане по заледените зимни улици, но поне отчасти ще възмезди разходите по лечението. Защото макар здравната реформа у нас да е в ход, и преди, и след нея болничното лечение за българските граждани ще е твърде скъпо удоволствие, даже лукс. Наличието на застраховката Злополука отчасти ще облекчи семейния бюджет от медицински разходи, а освен това ще покрие и евентуалните финансови загуби за времето, в което пострадалият ще бъде нетрудоспособен.
Характерно за застраховките Злополука е, че са евтини и поради това достъпни. Така например човек на 30 години, по професия експерт по кредитиране в банка, може да се застрахова за 10 000 лв. срещу цена на годишната полица от 45 лева.
Злополука-та се предлага от абсолютно всички лицензирани застрахователни компании у нас. Тя е и единствената застраховка, която може да бъде продавана от общозастрахователни компании и животозастрахователи. Освен като Злополука животозастрахователните компании покриват риска от нетрудоспособност вследствие на такъв инцидент и със застраховка Живот. Застраховката Злополука (или Живот) обхваща събития като смърт, трайна и временна нетрудоспособност. В първия случай се изплаща пълният размер на застрахователната сума, договорена в полицата. При трайна нетрудоспособност изплащаното от застрахователя обезщетение е процент от застрахователната сума, който е равен на процента на загубена трудоспособност, удостоверена с решение на ТЕЛК. При временна загуба на трудоспособност обезщетението е също процент от застрахователната сума, но се определя от времетраенето на боледуването. То се доказва с болничен лист.
Почти всички компании предлагат полици със застрахователна сума от 1000 до 10 000 лева. Прави впечатление, че при еднаква застрахователна защита компаниите искат различни премии (цена за полиците си). При формирането й се отчитат възрастта на застрахования и упражняваната от него професия като рискови фактори.
Повечето застрахователни компании са разделили потенциалните си клиенти в четири рискови групи. Най-евтино се оценява животът на чиновника, в това число и на банковия служител, и при тях цената на застраховката е най-ниска. Интересното в случая е, че журналистите попадат във втората ценова и рискова категория на потенциалните клиенти. Най-скъпа е застрахователната полица за спортистите - за тях няма предварително определени цени, а всичко е въпрос на договаряне, уточняват застрахователите. Определящото при преговорите е както какъв спорт практикува застрахованият, а и кой е самият спортист. Сред най-скъпо продаваните застраховки са тези за автомобилните състезатели, алпинисти, скиори, а също така и каскадьорите.
Сред дружествата, които предлагат Злополука на най-ниски цени, са Витоша-Живот, Общинската застрахователна компания и още няколко дружества. Първият застраховател например предлага в полицата си обезщетение от 1000 лв. само за 1.75 лв., а вторият - за 2 лева. Тази цена е за първа (най-ниската) рискова група. Максималният размер на обезщетение естествено се изплаща само при смърт. При счупване на крайник размерът на обезщетението, на което може да се надява застрахованият във Витоша-Живот, е максимум 100 лв., а в общинския застраховател - от 60 до 120 лв. в зависимост от времето на нетрудоспособност.
Злополука-та в Алианц-България струва от 3.5 до 8 лева. Срещу тази цена клиентът получава обезщетение в размер на 1000 лева. При възникване на събитието и временна нетрудоспособност от 21 до 40 дни компанията плаща обезщетение в рамките на 3% от застрахователната сума (30 лева). Ако пострадалият се възстановява между 41 и 60 дни, то обезщетението е 5%, или 50 лв., а над 60 дни то е 10%, или 100 лева. Като всички останали застрахователи, и Алианц-България предлага възможност срещу по-висока цена да се получи и доста по-високо обезщетение: максималните размери за лекуващи се от фрактура на крайник между 21 и 40 дена е 150 лв. за едно събитие, за нетрудоспособните от 41 до 60 дена е 250 лв., а тези, които ще куцат повече от 60 дни, ще получат 500 лв. застраховка.
Размерът на застрахователната премия в Юпитер е между 0.4% и 0.6% от размера на застрахователната сума. За застрахователна сума от 1000 лв. цената на застрахователната полица е между 4 и 6 лева. При временна нетрудоспособност над 21 дена Юпитер изплаща обезщетение в размер на 5% от застрахователната сума, а за над 40 дни боледуване обезщетението е 7 процента. Това означава, че ако счупи крайник, застрахованият може да се надява на обезщетение от 50 до 70 лв. в зависимост от срока на нетрудоспособност. Естествено при по-висока цена клиентът ще може да сключи полица за по-голяма застрахователна сума, а оттам и при настъпване на застрахователно събитие размерът на обезщетението ще е по-голям. Седем лева пък е цената на застраховката Злополука в МЗК Европа. Максималният размер на обезщетението, което може да се получи срещу полица на такава цена, е 1000 лв. и естествено то се получава само при смъртен случай. При счупване на крайник застрахователната компания плаща на пострадалия по 30 лв. обезщетение през първите две седмици и по 10 през останалите седмици до възстановяването му. Естествено обезщетението не се изплаща безброй пъти и е с максимален размер от 200 лв. за едно застрахователно събитие. Срещу двойна цена на полицата - 14 лв., МЗК Европа предлага и двойно по-голяма защита, като максималният размер на обезщетението скача на 2000 лева.
За сумата от 10 лв. може да се купи и застрахователна полица от Булстрад. Срещу тази премия се гарантира обезщетение до 1000 лева. При счупване на крайник притежателите на Злополука започват да получават обезщетението си след 20-и ден. Изплащането му в Булстрад се извършва в рамките на четири седмици на равни вноски. В цитирания случай с полица за 10 лв. размерът на обезщетението, който може да се получи при счупване на крайник, е 60 лв. и се изплаща на четири пъти по 15 лева. И Булстрад, подобно на повечето си колеги, предлага срещу по-висока цена на полицата по-голяма обезщетение. Например срещу 35 лв. може да се купи полица, чиято застрахователна сума е 5000 лева. В този случай, ако клиентът си счупи крак или ръка, ще бъде възмездяван с по 75 лв. седмично. Максималният размер на обезщетението, което дават Булстрад при временна нетрудоспособност, е 200 лева.
Разгледаните примери и цени са за индивидуални застрахователни договори. Всички застрахователни компании предлагат и групови застраховки, като при тях цената средно, за едно застраховано лице, е с 25-30% по-ниска. Естествено, ако се наложи някакво по-сериозно лечение, възможните обезщетения, които могат да се покрият чрез Злополука, са твърде недостатъчни от финансова гледна точка. За това няколко компании успоредно с въпросната застраховка предлагат и полицата Комплексна здравна застраховка. С нея се покриват разходите по болничния престой и разходите за лекарства. И едната, и другата застраховки не са чак толкова скъпи, т.е. те са достъпни за масовия клиент и той може да си ги позволи, обясняват експерти от застрахователните компании. Срещу една разумна цена (средно около 20-50 лв. - в зависимост от покритието) той може да си купи пакет от двете застраховки, които биха гарантирали освен сигурност и евентуален финансов комфорт при евентуална злополука.
ДЗИ например предлага Комплексна здравна застраховка: изплащане на суми и възстановяване на разходи, за оказана здравна помощ. Получените средства осигуряват по-качествено лечение и свободен избор на лекар и здравно заведение. Колко струва всичко това? Ако в едно семейство съпругът е на 34 години, а съпругата на 32 г., то застрахова всеки член от семейството по комплексна здравна застраховка за 2000 лв. и за това ще заплати годишна застрахователна вноска от 212.90 лева за цялото семейство. Срещу тази сума застрахователят поема разходите за лекарства до определена сума, разходите за оперативна интервенция, а освен това плаща на пострадалия обезщетение за всеки ден престой в здравно заведение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във