Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕТО НАПРЕДВА СКРОМНО

Слабо нарастване в обема на премийните приходи е регистрирал животозастрахователният пазар в края на първите шест месеца на годината, сочат данните на Асоциацията на българските застрахователи. Брутният премиен приход на сектора общо е равен на едва 33.2 млн. лв. За същия период на миналата година той е бил 25.9 млн. лева. (За сравнение при общото застраховане увеличението на премийният приход през изминалите месеци на 2002 г. е почти двойно в сравнение със същия период на миналата година.)Причината за слабото увеличение на приходите в сектора е, че все още едва 2-3 на сто от българите имат застраховки Живот, според данните на отделните дружества. Основен фактор за слабата популярност на продукта сред населението е ниският му жизнен стандарт.Друга важна пречка пред развитието на животозастраховането, както БАНКЕРЪ нееднократно е писал, е неблагоприятния данъчен режим, на който все още са подложени дружествата от този сектор. Застраховките Живот се облагат два пъти: в самото начало, при продаването на полиците на клиентите, а после се облагат и премиите. Подобно на дружествата от общото застраховане, в подреждането на животозастрахователните компании в края на юни няма съществени размествания в сравнение с първото тримесечие на годината. На първо място към края на юни отново се класира ДЗИ-Живот, чийто премиен приход и пазарен дял са съответно 10.011 млн. лв. и 30.1 процента. Дружеството е традиционен лидер на този пазар. В края на първото тримесечие на годината то реализира брутен премиен приход от 4.5 млн. лв. Сравнено с резултатите на компанията от предишни месеци обаче, подобно на общото застраховане и в животозастраховането ДЗИ не отбелязва съществена разлика в обема на приходите си. (За същия период на 2001 г. например премийният приход на държавния застраховател беше 10.6 млн. лева.) Една от причините, които изтъкват експертите на държавния застраховател, е проточилата се процедура по продажбата на ДЗИ. И на второто място няма промени - заема го ЗК Орел Живот с премиен приход 5.3 млн.лв. и пазарен дял малко над 16 на сто. Разместване има едва в третото място в класацията. Алианц България Живот, който в края на март беше трети, бе заменено на тази позиция от ЗК Витоша Живот (с премиен приход от 4.8 млн. лв.) Това е значителен успех за дружеството, след като в края на март то заемаше седмо място сред животозастрахователите. Така Алианц България Живот застана на четвърта позиция (с премиен приход 3.99 млн. лв. и 12.02 на сто пазарен дял). Добруджа М Живот, чийто скок в класацията беше изненадата в животозастраховането в края на първото тримесечие, успява да запази добри позиции с 3.4 млн. лв. премиен приход и над 10 на сто пазарен дял. То остава между челниците благодарение на факта, че земеделските производители в Северна България, които са основните му клиенти, продължават да застраховат продукцията си.

Facebook logo
Бъдете с нас и във