Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Животновъди и пчелари с държавна помощ след природни бедствия

Пострадали от природни бедствия животновъди и пчелари могат да кандидатстват за компенсации с държавна помощ.

Във връзка със зачестилите пожари на територията на страната Министерството на земеделието напомня, че от помощта могат да се възползват производители, които отглеждат селскостопански животни и пчелни семейства, ако са регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители.

Фермерите могат да се възползват от държавната помощ за компенсиране на материални щети заради загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери в резултат на горски пожари, възникнали по естествен път, свлачища и наводнения и други природни бедствия.

За да я получат, е необходимо те да се обърнат към съответните областни дирекции „Земеделие“ или общинските служби по земеделие по местонахождение на животновъдния обект, където да подадат писмено заявление за проверка на място от постоянно действащите експертни комисии, които да издадат констативен протокол за установените щети.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във