Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Жилищната политика и градското развитие са области, в които Япония би могла да ни подпомогне

България и Япония могат да си сътрудничат при проучването на сеизмичния риск и управлението на остарял жилищен фонд. Това стана ясно на срещата между министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова и Н. Пр. Хироши Нарахира, който от края на август е посланик на страната си у нас.

Работим за по-нататъшно развитие на търговско-икономическите връзки с Япония, като привличането на нови японски инвестиции в ключови за икономиката ни сектори е сред основните приоритети в двустранното ни сътрудничество, е отбелязала министър Аврамова.

Освен това японската експертиза би имала добавена стойност за нас при оценка на земетръсния риск за жилищните сгради и съпътстващите дейности, които трябва да бъдат изпълнени по тях. Според министър Аврамова други области, в които обмяната на опит ще бъде от полза за страната ни са технологиите при изграждане, поддръжка и рехабилитация на ВиК инфраструктура, политиките при развитие и управление на социални жилища и остарял жилищен сграден фонд, градското развитие.

Министър Аврамова е запознала посланика с подготовката на Оперативна програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 година. Тя е отбелязала, че насочването на инвестиции в области като автомобилната промишленост, научна и развойна дейност и други, в които България и Япония си сътрудничат, към Северна и Северозападна България би допринесло за изпълнението на тази правителствена политика.

Заместник-министър Валентин Йовев е информирал, че е утвърдена методика и предстои изготвяне на карта за сеизмичния риск в страната ни, която трябва да бъде готова до 2025 година. Той отбеляза, че интерес би представлявала и съвместната работа по различни проекти, свързани с дигитализация. Проектирането е изцяло дигитализирано вече, но цифровизацията на строителния сектор у нас предстои.

Посланик Нарахира е отбелязал, че отношенията между двете държави трябва да се развиват и в области като култура, образование, туризъм. А жилищната политика и градското развитие са области, в които Япония би могла да подпомогне България.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във