Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЖЕСТОКИ ГЛОБИ ЗА ПАЗАРНИТЕ МАНИПУЛАТОРИ

Глобата за злоупотреба с вътрешна информация и пазарни манипулации на капиталовия пазар ще бъде от 20 000 до 50 000 лв. за физическите лица и от 50 000 до 100 000 лв. за юридическите лица. Това приеха депутатите в петък (4 август), като гласуваха на първо четене Закона за пазарните злоупотреби с финансови инструменти. При повторно нарушение санкцията е двойна. Наказанията ще се налагат дори когато лицето, разполагащо с информация за предстоящи сделки или инвестиции на компанията, в която работи, не е оказало пряко въздействие на пазара, но снабдило с данните друго лице, а то на свой ред е предизвикало промяна на котировките на борсата чрез сделки. Мерките се отнасят не само за участниците в борсовата търговия с листвани акции, но и в размяна на ценни книжа и други финансови инструменти.
Манипулация на пазара на финансови инструменти е налице и когато чрез медиите, ИНТЕРНЕТ, публични мнения за емитента на финансовите инструменти или чрез разпространяване на слухове се подвеждат участниците на финансовите пазари. За манипулативни се смятат и сделки, сключени при затварянето на търговската сесия, водещи до подвеждане на инвеститорите, които вземат решенията си въз основа на тези цени.

Facebook logo
Бъдете с нас и във