Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Жените у нас си намират работа по-лесно от мъжете

Над 62% от участниците в програми и мерки за заетост и обучение, финансирани от държавния бюджет, след това са започнали работа или собствен бизнес. Това обяви през седмицата зам.-министър Лазар Лазаров при откриване на форум, на който бяха представени резултатите за ефекта от политиката на пазара на труда. 

"В условията на икономически растеж и ниска безработица мерките, насочени към работодателите, наемащи безработни лица от неравнопоставените групи на пазара на труда, имат по-висок нетен ефект, отколкото в условия на криза. Освен това увеличението на нетния ефект от настоящото изследване, в сравнение с предишните, се дължи предимно на по-високия нетен ефект при жените, лицата с основно образование, както и на лицата, живеещи в областните и другите градове. Това означава, че именно на тях трябва да се обърне специално внимание в активната политика на пазара на труда в следващите няколко години", коментира Лазаров.

Резултатите показват, че при предходното проучване лицата, които са се реализирали успешно на пазара на труда след участие в програми и мерки за обучение и заетост са били малко под 60%. Данните от сегашното проучване показват, че безработните, участвали в програмите и мерките, са имали два пъти по-голям шанс да си намерят работа в сравнение с незаетите, които не са били включени в тях. Оказва се още, че най-ефективни са дейностите, насочени към работодатели в частния сектор, тъй като участниците в тях по-често остават на работа след приключването на програмата или мярката.

Изследването показва също, че програмите и мерките за заетост са допринесли в по-голяма степен за намаляване на броя на безработните жени в сравнение с незаетите мъже. Голям е приносът на активната политика на пазара на труда сред лицата с ниско образование, тъй като участието им в програмите и мерките за заетост и обучение допринася за по-лесна професионална реализация след това. Почти всички запитани работодатели (96%) заявяват, че не са уволнили нито един работник, поради това че са наели служители на субсидирани работни места.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във