Банкеръ Weekly

Държавните фирми:

Жалка ефективност, високи заплати

S 250 8429e8cf b58b 4db6 8a92 2e4939c0a61e
S 250 8ef05df7 14d4 484d 8d0c e35b1732ccbd
S 250 19cdc944 15df 47e8 a496 37fc8f5fe6dd

Става ли държавата за търговец или далеч по-популярното какъв стопанин е тя? Със сигурност еднозначен отговор на този въпрос трудно може да се даде, защото има както лоши, така и добри примери за управлението на държавните дружества. Най-обективен поглед върху състоянието на фирмите, които правителствата ръководят обаче дава ранжирането им от водещата компания за финансов одит и консултантски услуги "Актив" предоставена специално за в."БАНКЕРЪ". Подреждането е направено на база публикуваните в търговския регистър годишни финансови отчети за 2012 и 2013 г, така че съмнение в истинността на данните няма как да има. Всичко е по-скоро въпрос на интерпретация. 

"Убедени сме, че за пръв път се разглеждат сравнени на едно място всички търговски дружества с държавна собственост. Могат да се видят конкретните резултати по сравнимите параметри, даващи представа за държавните фирми, както и какво постига държавата в ролята си на търговец. Дадохме възможност на реалните цифри и сравненията между тях да опишат корпоративния държавен бизнес и да определят какво точно е той: конкурент, партньор, социално мероприятие, стабилност, работни места, икономическа предпоставка за намалени данъци или друго.  Различни погледи ще се стоварят върху изведените цифрови картини - на тези, които считат,  че колкото повече държавни дружества толкова по-добре, на други с обратната постановка; на трети, на които ще е безразлично, а други ще се чудят на това: "Колко хора са ангажирани с държавния бизнес! Може би ще има възклицания колко много е останало за приватизация или други колко голямо поле има за реиндустриализация. Предприемачи ще сравняват производителността на труда със своята, а някои "по български" ще завиждат на възнагражденията", посочват авторите на класацията от "Актив".  
Ако погледнем внимателно общата картинка, в България има 229 държавни дружества, в който през миналата година са работили точно 80 319 човека. Сумарно приходите им надхвърлят 11 млрд. лева (при 12.255 млрд. лева година по-рано), а финансовия им резултат е печалба от 501.74 млн. лева (при 624.9 млн. лева за 2012-а). 
Веднага на очи се набива, че ефективността на работа в тях намалява. Производителността на труда (общите приходи разделени на броя на социално осигурените лица) е 138 хил. лв за 2013-а, при положение, че година по-рано е 150 хил. лева. Рентабилността (печалбата, която се пада на всяко социално осигурено лице) е още по-притеснителна - 6250 лева, при 7660 лева през 2012-а. А най-парадоксалното е че на този фон разходите за възнаграждения се увеличават - 1.417 млрд. лева, при близо 1.396 млрд. лева година по-рано.   
Показателна е ситуацията при първите десет дружества, които дават 74.96 % от приходите на всичките 229  държавни предприятия, включени в класацията за 2013-а. Осем от тях са от системата на енергетиката (виж. таблицата), което показва че колкото и да е затънал този сектор, той все още продължава да е златната кокошка на държавата. На върха по постъпления - с над 3 млрд. лева приходи е Националната електрическа компания (НЕК), която всички сега се опитват да спасят от фалит чрез всевъзможни финансови еквилибристики. Тя е на загуба от над 137 млн. лева за 2013-а, при положение че година по-рано е била на минус под 5 млн. лева. 

Далеч по-интересна е ситуацията с втория в подреждането - търговецът на газ "Булгаргаз". Приходите му през 2013 г. са 1.528 млрд. лева или с около 350 млн. лева по-малко спрямо предходната отчетна година. И въпреки това компанията прави един забележителен обрат - при загуба от над 113.5 млн. лева за 2012-а, година по-късно вече е на плюс 62.164 млн. лева. Така уникалната (анти)рентабилност на "Булгаргаз" от - 2.317 млн. лева е обърната до плюс 1.195 млн. лева на човек от персонала за 2013-а. 
Бронзовия медал е за АЕЦ "Козлодуй". Ядрената централа също отчита значителен спад в постъпленията и печалбата си, което е особено притеснително предвид факта, че дружеството трябва да изпълнява мащабна програма за модернизацията на V и VI блок, за да продължат да работят и след 2020 година. 

Като цяло приходите на всички останали дружества в топ 10 също спадат -  до 8.285 млрд. лева, при 9.309 млрд. лева година по-рано. Изненадващо обаче, общата им печалба се увеличава с над 100 млн. лева - от 384.14 млн. лева през 2012-а до 484.2 млн. лева година по-късно. Респективно и данък "Печалба" също скача от 34 на 41 млн. лева. 
Реално обаче тези добри показатели са постигнати абсолютно изкуствено и се дължат на  Български енергиен холдинг (БЕХ). За 2013-а той има печалба от 396.918 млн. лв или с 38.83% повече от отчетените през 2012 г. близо 285.6 млн. лева. Въпросната структура бе създадена по времето на Тройната коалиция с обещанията, че ще може да получи по-добър кредитен рейтинг, а оттам и по-добри условия за привличане на заемните средства, необходими за рехабилитиране на енергийните ни мощности, намаляване на емисиите въглероден диоксид, изграждане на нови централи използващи възобновяеми източници и подобряване на енергийната ефективност. Именно по тези причини тази сериозна печалба бе постигната с една  тънка уловка.  Въпросните 396.918 млн. лв са индивидуален финансов резултат. Консолидираният, в който са включени и всички държавни енергийни дружества влизащи под шапката му е далеч по-скромен - едва 29.29 млн. лева. Именно на негова база обаче  БЕХ плати дивидент на държавата, което му остави доста свободни средства.  С част от тях сега ще бъде вдигнат капитала на енергийния шампион, вероятно за да може да пусне нова облигационна емисия. 

Всъщност именно в подобни тънки ходове се корени големият проблем на държавните фирми - че в тях липсва предвидимост на работата, дългосрочна стратегия, а се действа преди всичко с оглед на конюнктурните политически интереси. Тук някъде се къса и нишката на заинтересоваността на ръководството да предприема ходове, които са в полза на подчинената му фирма. Затова и финансовите резултати на държавните фирми продължават да се влошават.  И ако това не се промени - ситуацията ще става все по-лоша. 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във