Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Извадиха плашилата в играта за екотока

Разглезени от бързите милиони, които натрупаха през последните година-две, производителите на енергия от възобновяеми източници изведнъж се оказаха много чувствителни, защото трябва да дават, а не да взимат. Те вдигнаха шум до небесата заради решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), с което от 18 септември влиза в употреба ценоразпис за достъпа им до мрежата на НЕК и на електроразпределителните дружества. И размахаха призрака на банковите фалити като плашило на фона на финансовата криза и все още неизбледнелия спомен за Жан Виденовата зима.


Банковата система на България и икономиката на страната са заплашени от криза, непозната в последните десет години заради фалитите на проекти за производство на енергия от възобновяеми източници, ревнаха от Асоциацията на производителите на екологична енергия.


Тези допълнителни разходи ще затруднят плащанията на кредитите, отпуснати при съвсем различна възвръщаемост на проектите, пропищяха и от Българската фотоволтаична асоциация.


Кредитите, теглени от инвеститорите, даже само от български банки, възлизат на над 2 млрд. лв., без да се смятат техните заеми извън страната. Това неизбежно ще доведе до фалит много фирми, занимаващи се с възобновяеми енергийни източници, до загуба на работни места, заплашиха от Сдружението на производителите на екологична енергия


С подобни лозунги излязоха още Българската ветроенергийна асоциация, та дори и Асоциацията на италианските предприемачи в България.


Според тях решението на регулатора дискриминира производителите на екоток , тъй като конвенционалните централи - АЕЦ, ТЕЦ и заводските електроцентрали, не заплащат такава такса - тя е валидна само за ВЕИ проекти. Браншовите организации твърдят още, че под претекст за въвеждане на такса за достъп ДКЕВР на практика отнема между 10 и 39% от прихода на производителите на електроенергия от ВЕИ. И


директно ги пренасочва към естествените монополи

в преноса и разпределението на електроенергия - НЕК, ЕВН, ЧЕЗ и ЕнергоПро. Обвиниха регулатора и че оказва нерегламентирана държавна помощ - отнема голяма част от приходите на стотици търговски дружества в полза на частния интерес на няколко големи корпорации.


Ако регулаторът или правителството кажат, че с това решение ще се намали цената на тока за крайния потребител, това ще бъде лъжа - решението може само да доведе до нестабилност на банките, в които са вашите депозити, заяви изпълнителният директор на Българската ветроенергийна асоциация Себастиан Ньотлихс.


Дори и да се стигне до най-черния сценарий, описан от екопроизводителите, финансовите институции няма да фалират. Наистина, банковите мениджъри са сериозно обезпокоени от таксата, която ДКЕВР наложи на производителите на зелена енергия. Според тях това е драстична промяна на условията, при които те са предоставили дългосрочно финансиране на цял един сектор. И тази промяна ще доведе до рязко влошаване на възможностите на бизнеса да обслужва своите задължения. Много кредити ще излязат в просрочие, което ще нанесе сериозни загуби на банките и те ще трябва да предприемат мерки, за да ги компенсират.


Но за фалити на финансови институции и дума не може да става.


Ако все пак има провалили се проекти, за тях ще са виновни самите производители на екоток. При обилните си медийни изяви през седмицата те съвсем удобно пропускаха факта, че решението на държавния регулатор е за определяне на временни цени за достъп до преносната и разпределителните мрежи за производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници, ползващи преференциални цени.


А защо точно временни? Ами защото самите тези зелени инвеститори се мотаха цяло лято, вместо да изпълнят задълженията си по закон. Докато мощностите им сериозно заработваха. В параграф 197 на преходните и заключителните разпоредби на измененията в Закона за енергетиката, които бяха публикувани в Държавен вестник на 17 юли тази година, ясно е записано, че в двумесечен срок след този акт, ако производителите на електрическа енергия нямат сключени договори за достъп до мрежите на НЕК или на ЕРП-тата, трябва да сключат такива. Естествено, цената е едно от първите условия за подписването на подобен контракт.


Ако това задължение не е изпълнено, операторите на съответните мрежи трябва да сезират комисията и тя да определи условията за достъп, докато бъдат сключени такива договори. Което всъщност се и случи. Така че - на какво отгоре изведнъж всички се правят на много изненадани и страшно недоволни. Истината е, че в страната вече имаме 600 мегавата инсталирани фотоволтаици, над 600 мегавата ветропаркове, малко ВЕЦ-ове и почти няма централи на биомаса. Най-много екоцентрали има на територията на Югоизточна България. Към 1 юли 2012 г. там бяха присъединени общо 552 мегавата възобновяеми източници на 883 производители. Новоприсъединените мощности се увеличиха с 228% спрямо съществувалите към 1 януари 2012 година. Произведената за месец юни електроенергия от тези възобновяеми източници бе 61 559 мегаватчаса и струваше 26 млн. лева. Делът на фотоволтаиците е над 90 на сто. Към края на лятото числата със сигурност са още по-значителни.


Тук е редно да отбележим, че, за разлика от големите конвенционални централи, производителите на екоток предизвикват големи и


внезапни промени в електроенергийната система

И колкото повече са зелените мощности, толкова повече тази тенденция се задълбочава. Затова НЕК и електроразпределителните предприятия съвсем логично заявиха, че разходите по диспечирането на електроенергията от тези обекти нарастват значително, и настояха те своевременно да им бъдат компенсирани.


Освен всичко останало, както вече споменахме, цените за достъп до мрежата са временни. Законът за енергетиката изрично предвижда, че когато са налице отклонения между окончателните и временните цени, регулаторът има право да определи подходящи компенсации. Ще рече - ако производителите извадят достатъчно солидни аргументи и убедят ДКЕВР в правотата си, може да бъдат обезщетени.


Едва ли обаче някой ще отрече, че прекалено високите преференциални цени и големите печалби доведоха до прегряване на този сектор. И все повече стават основателните възражения срещу производителите на екоток. Неслучайно Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори и Българската асоциация на металургичната индустрия заявиха, че приемат по принцип решението на ДКЕВР за въвеждане на цени за достъп до мрежата. Според тях това е мярка за възстановяване на баланса в енергетиката и за по-справедливо разпределение на финансовите тежести от увеличеното производство на електроенергия от зелени централи. Двете организации смятат, че е необходимо да се промени моделът на развитие на ВЕИ-индустрията - да бъде насочен към по-малки производства, които не натоварват индустрията и обществото и не изискват големи разходи за балансиране.


Но явно инвеститорите в зелена енергия, поне засега, предпочитат да размахват плашилата и да плашат държавата със съд.


nbsp;


nbsp;


Законодателни промени ще преразгледат досегашните преференции, които Европейската комисия отпуска в областта на производството на биогоривата, писа през седмицата Файненшъл таймс. Те ще бъдат предложени в началото на октомври и се предприемат заради притесненията, че насърчителната политика към производството и използването на биогорива води до повишаване на цените на храните. Причината е, че все повече обработваема земя започва да се използва за отглеждане на технически култури, използвани за скъпите биогорива.


Погрешно е да се вярва, че настояваме за биогорива на основата на храни, посочиха в общо изявление еврокомисарите по енергетиката Гюнтер Йотингер и по климатичните промени Кони Хедегор. Те допълниха, че с новите предложения нивото на използване на биогоривата ще се ограничи до 5 на сто до 2020 г. при сегашно потребление от 4.5 процента


Съгласно новите законодателни предложения държавите членки на Европейския съюз ще трябва да изпълнят поставената вече цел използването на биогорива в транспорта да достигне 10 на сто към 2020 година. Но половината от тях трябва да бъдат произведени от смет или селскостопански отпадъци като слама, а не от хранителни култури. След 2020 г. няма да има никакви преференции за биогоривата, произведени от хранителни култури.Ангел Семерджиев - председател на ДКЕВР


Определянето на цени за достъп до енергийната мрежа за производителите на енергия от възобновяеми източници се прави, за да се избегне ново поскъпване на тока. Така проектите ще постигнат една нормална възвръщаемост на инвестициите, а не както е в момента - възвръщаемост в рамките на една-две години чрез цени, плащани от българските потребители

Facebook logo
Бъдете с нас и във