Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Изслушват Кирил Ананиев за изпълнението на бюджета и касовите наличности

В дневния ред са включени предложенията на "Изправи се, мутри вън" за изслушване на Бойко Борисов и създаване на Комисия за ревизия на предишното управление.

Първото редовно заседанието на Народното събрание ще започне в 10 часа. 

В проекта за програма, в която има седем точки, предстои да бъде гласувана.

В дневния ред е предвидено вземане на решение за създаване на Временна комисия по ревизията за установяване на злоупотреби и нарушения при разходването на средства от Министерския съвет, министерствата, държавните органи, държавни предприятия и дружества с повече от 50 на сто държавно участие през последните 4 години (Вносители: Мая Манолова и група народни представители, 15.4.2021 г.).

От "Изправи се, мутри вън" предлагат изслушване на министър-председателя Бойко Борисов на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно: 1. Мерките и действията, предвидени в Националния план за възстановяване и устойчивост по Механизма за възстановяване и устойчивост, създаден с Регламент (ЕС) 2021/241; 2. Представянето на плана по т. 1 на Европейската комисия за оценка,в срок до 30 април 2021 г.; 3. Последиците за Република България от непредставянето на плана по т. 1 в срока по т. 2 и поемането на съответната отговорност (Вносители: Мая Манолова и група народни представители, 15.4.2021 г.).

В дневния ред е и предложението за изслушване на министъра на финансите Кирил Ананиев на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно:

-изпълнението на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. и равнището и структурата на фискалния резерв към 31 март 2021 г. (Вносител: Корнелия Нинова, 15.4.2021 г.).

- и по следните въпроси, засягащи държавните и обществени интереси: Какви са касовите наличности в държавния бюджет и как се планира тяхното развитие до края на годината (Вносител: Христо Иванов, 15.4.2021 г.).

Предстои да бъде взето решение за избиране на първите три постоянни комисии - по правни въпроси,  по бюджет и финанси и по здравеопазването.

Facebook logo
Бъдете с нас и във