Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Изпълнението на бюджета на Столичната община ще се обсъди в петък

Публичното обсъждане на Отчета за касовото изпълнение на бюджета на Столичната община за 2021 г. ще се състои в петък, 9 септември, от 17.00 часа в сградата на ул. „Московска“ 33. Това съобщи зам.-кметът по финанси и здравеопазване Дончо Барбалов. Изпратени са покани и до обществени и неправителствени, работодателски и синдикални организации.

Столичната община има 60 второстепенни разпоредители с бюджетни кредити (24-те районни администрации, общинските театри и общински институции), както и 441 третостепенни разпоредители с бюджетни кредити. Към края на миналата година общият размер на приходната и разходната част на бюджета е 2 065 443 123 лева. От тези средства бюджетните приходи и разходи са общо 1 766 599 975 лв., а средствата от Европейския съюз са 298 843 148 лв. Общото изпълнение на приходите по бюджета е в размер на 1 596,0 млн. лева. В това число влизат имуществени данъци в размер на 449, 6 млн. лв. и неданъчни приходи в размер на 298, 6 млн. лева.

Изпълнението на собствените приходи на Столичната община към края на декември е 101,8 %. От местни данъци постъпленията в бюджета са 452,1 млн. лв., което е 109,3 на сто спрямо заложения бюджет. Неданъчните приходи възлизат на 363,9 млн. лв. или 93,9 на сто изпълнение.

По време на публичното обсъждане ще бъдат представени и конкретните резултати от работата в различните общински направления – транспорт, строителство, архитектура и градоустройство, екология, образование и култура, социални дейности и дигитализация. Подробна информация по отчета на общинския бюджет може да се намери на сайта на СО.

Facebook logo
Бъдете с нас и във