Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Изплатени са забавени заплати за 4.5 милиона лева

Забавени заплати за 4.5 млн. лв. са изплатени на работещите благодарение на мерките, предприети от Инспекцията по труда. 

От институцията съобщават, че работниците на още 71 предприятия са получили възможност да потърсят обезщетения от Фонда за гарантираните вземания, след като работодателите им бяха обявени в несъстоятелност или им бяха открити производства по несъстоятелност. Събраните от агенция доказателства показват, че 1/3 от работниците не са получавали своето възнаграждение повече от 2 месеца. Осем работодатели са изплатили изцяло дължимите възнаграждения, поради което делата са прекратени.

В четири случая съдът е преценил, че дружествата имат достатъчно активи да се разплатят с работниците и служителите си.

В Световния ден на достойния труд Инспекцията по труда напомня, че е единствената институция, която има правомощия да налага прилагането на трудовото законодателство, както и че достойните условия на труд се гарантират в най-пълна степен от работата на светло.

За деветте месеца на тази година инспекторите по труда са извършили 27 310 проверки в 23 060 предприятия с над 1 млн. заети в тях. Близо 5000 от проверките са по сигнали на граждани, като в условията на кризата, причинена от коронавируса, най-често те са свързани със заплащането на труда. При 10 800 от тях акцентът при контрола е бил върху създадената организация за  прилагането на противоепидемични мерки в предприятията.

Констатираните нарушения при проверките са 112 500, от които свързаните с безопасността и здравето при работа са 58 280, а с осъществяването на трудовите правоотношения – 53 780. 

Административнонаказателна отговорност е потърсена за 5645 от установените нарушения. В 4400 случая актове са съставени за нарушения, свързани с изпълнението на трудовите правоотношения – работа без трудов договор, по заплащането на труда, които отнемат социални и осигурителни права на работещите.

Случаите на работа без трудов договор са 1888. За това нарушение законодателят е определил, че не може да бъде маловажно, поради това се търси административнонаказателна отговорност при всеки установен случай. Освен че се налага санкция, не по-малка от 1500 лв., работодателите, наели незаконосъобразно работници и служители без трудови договори, губят право да участват в обществени поръчки в следващите три години, както и право на подпомагане по мерките за преодоляване на последиците от кризата, предизвикана от коронавируса.

Facebook logo
Бъдете с нас и във