Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Износът за Германия расте с 2.7% през тази година

Федерална република Германия е водещ външнотърговски партньор на България и българското правителство отдава голямо значение на развитието на търговско-икономическите отношения между двете страни. Това е заявил заместник-министърът на икономиката Стамен Янев по време на Българо-германски бизнес форум, съобщиха от Министерство на икономиката. Въпреки пандемията и последвалата я криза за периода между януари и май тази година износът за Германия е в размер на 1.837 млрд. евро, което е ръст от 2.7% спрямо същият период на миналата година.

Заместник-министър Янев е отбелязал, че българското правителство работи в посока за още по-голямо задълбочаване на търговско-икономическите взаимоотношения между двете страни. По негови думи през последните години отчитаме засилване на активността и интереса на германските компании към инвестиции в страната ни, като се реализират нови инвестиционни проекти или се разширяват вече съществуващи производствени бази. А доказателство за това, е че една трета от 100-те най-големи инвеститори в България са германски или с немско участие.

Пълноправното членство на България в ЕС от 01 януари 2007 г. оказа положително влияние върху развитието на двустранния стокообмен, поради хармонизирането на процедурите и улесняването на вноса и износа.

През последните години най-голям е износът на текстилни изделия и облекла, машини, електроника, неблагородни метали и изделия от тях и други. При вноса преобладават машини и апарати, текстилни изделия и облекла, електроника, транспортни и превозни средства и съоръжения, химически и фармацевтични продукти и други изделия.

Германските компании са надеждни инвеститори, тъй като се ангажират дългосрочно. Вложенията им у нас  са разпределени равномерно по отрасли и региони в страната, като повече от половината от тях са "на зелено" чрез създаване на дъщерна фирма или филиал, от което следва да се приеме, че германските инвеститори оценяват като привлекателни условията за бизнес в България.

По данни на БНБ към януари тази година преките чуждестранни инвестиции от Германия у нас са в размер на 3.22 млрд. евро.

През миналата година потокът на тезу суми от Германия в България е бил 167.6 млн. евро.

Само през първото тримесечие на 2020-а германски фирми са инвестирали в България 59.7 млн. евро.

Перспектива за бъдещи инвестиции е интересът, проявяван от германски компании към сферата на транспортна инфраструктура, енергетика, въгледобив и комунално стопанство, телекомуникации, химическа промишленост, машиностроене (вкл. производство на автомобилни части и детайли), електроника и електротехника, хранително-вкусова промишленост и други сектори.

Не бива да пропускавме още един аспект от двустранните отношения. Германия е водещ туристически партньор на България сред страните от ЕС и е един от най-важните пазари за българския туристически продукт. За миналата година страната ни е посетена от 761 156 германски туристи, което я поставя на трето място след Румъния и Гърция.

През първото тримесечие на тази година България е посетена от 30 640 германски туристи. В следващите месеци коронавирусът е причината за спад в тези посещения. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във