Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Износът ни за трети страни се е увеличил с 33.9%

През периода януари - февруари тази година сме изнесли повече стоки от България за трети страни. Експортът ни се е увеличил с 33.9% в сравнение със същия период на 2021 г. и е на стойност 4.28 млрд. лева, изчисляват от Националния статистически институт. Основните търговски партньори на България от началото на годината са Турция, Сърбия, Египет, Китай, Република Северна Македония, Съединените американски щати, Обединеното кралство. Всички те са приели 54.7% от българския износ извън Европейския съюз.

Износът на български стоки към най-големият ни търговски партньор сред тези страни - Турция, расте с 23.7% и възлиза на 818.6 млн. лева. Вносът обаче е нараснал с 67.4% и е на стойност 1.25 млрд. лева. Това пък увеличава отрицателното ни търговско салдо с южната ни съседка. 

Войната в Украйна не е повлияло негативно върху търговията ни с двете воюващи страни. Износът ни към Русия е нараснал с 14.3%, а вносът - със 185.4 на сто. Стокообменът ни с Украйна е още по-динамичен. Български фирми са изнесли за тази страна стоки за 162.8 млн. лева, което е ръст със 152.8 на сто. Вносът на украински продукти за 399.1 млн. лева, като се увеличава със 116.5 процента.

Впечатление прави и големият ръст на износа ни към Египет - с 264.6 на сто, до 272 млн. лева. Най-вероятно принос за това има експортът на пшеница, особено след трудностите с търговията с тази суровина от Русия и Украйна. Вносът също е нараснал, но само с 30.3 процента. Стокообменът през последните години утвърди Египет като един от големите търговски партньори на България в района на Близкия изток и на целия Африкански континент. Страната ни полага последователни усилия за допълнително стимулиране на сътрудничеството. Износът ни за Египет през периода основно се състои от нефтени масла и масла от битуминозни минерали; рафинирана мед и медни сплави в необработен вид; карбонати; пероксикарбонати (перкарбонати); технически амониев карбонат, съдържащ амониев карбама; пшеница и смес от пшеница и ръж; рафинирана мед и медни сплави в необработен вид; ламарини, листове и ленти от мед с дебелина, превишаваща 0.15 милиметра.

Само през февруари експортът на стоки от България за трети страни нараства с 30.4% на годишна база и е в размер на 2.27 млрд. лева.

Вносът на стоки в България от трети страни

през периода януари - февруари се увеличава още по-силно - със 73.3% ,в сравнение със същия период на миналата година и е на стойност 6.79 млрд. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Украйна.
В основата на силното повишение е ръстът на импорта през февруари - с 65.2%, на годишна база, като той е в размер на 3.30 млрд. лeвa.

При вноса на стоки от трети страни през първите два месеца на тази година най-голямо увеличение спрямо същия период на 2021 г. е отчетено в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (+206.9%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (+113.3%). Спад не се наблюдава в нито един от секторите в двустранния стокообмен.
Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - февруари е отрицателно и е в размер на 2.51 млрд. лева.

Търговия със стоки на България с трети страни и ЕС

През периода януари - февруари от България общо са изнесени стоки на стойност 12.87 млрд. лв., което е с 31% повече в сравнение с първите два месеца на 2021 година.
 

Facebook logo
Бъдете с нас и във