Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Износът ни за трети страни намалява с 12.3%

Трудната икономическа ситуация у нас и по света ограничи и  производството, и търговията. Заради карантината срещу коронавирусната епидемия, нарушените вериги на доставки на суровини и стоки, по-малко са и поръчките , а предприятията  работят  с намален капацитет. 

Това  потвърждават  и  последните данни за износа на стоки от България за трети страни през месеците между януари и ноември миналата година. Числата показват, че  намалението в сравнение със същия период на 2019-а е 12.3%. Експортът е на стойност 16.96 млрд. лева. Спадът само през ноември дори е още по-голям (-20.5%).

Основните ни търговски партньори в тази група държави са Турция, Китай, Обединеното кралство, Съединените американски щати, Сърбия, Република Северна Македония и Руската федерация. Към  тях отиват  54.9% от целия експорт на страната ни за трети страни.

Съседната ни 

Турция

остава най-големият ни търговски партньор сред тези държави. Между януари и ноември български фирми са изнесли за  съседката ни  стоки за 3.13 млрд. лева, като има намаление с 19.3% на годишна база. Но за сметка на това вносът расте с 6.3% и е на стойност 3.82 млрд. лева. Стокообменът ни възлиза на 6.95 млрд. лева, а търговското салдо остава отрицателно за България. Активното икономическо сътрудничество и партньорство се подкрепя и от големия брой бизнесмени от Турция, които посещават страната ни със служебна цел - през ноември у нас по работа са дошли 14 399 човека. 

Стокообменът с

Китай

възлиза на 4.29 млрд. лева (за единадесетте месеца) и расте спрямо 2019 година. Търговията получава силна подкрепа от износа ни, който се повишава с 12.8%, до 1.59 млрд. лева. При вносът обаче има лек спад  - от 1.8%,  за 2.70 млрд. лева. Все още имаме да преодоляваме голямо отрицателно търговско салдо, което в края на ноември е 1.11 млрд. лева.

Контактите на фирмено ниво и участието в различни панаири, и изложения разкриват  потенциал и интерес за разширяване на българския износ за Китай със селскостопански продукти и храни,  на вино, на минерална вода, на етерични масла и козметични продукти от тях, както и на високотехнологични продукти с висока добавена стойност (продукти на химическата и фармацевтичната промишленост, продукти на електрониката, машини и части за машини, и др.).

Търговията с

Обединеното кралство

е на стойност 1.87 млрд. лева и намалява на годишна база. "Принос" за това имат и износът, и вносът, които намаляват. Експортът е за 1.19 млрд. лева (-6.5%), а импортът - за 678.3 млн. лева (-19%).  Търговското салдо остава положително за България. През ноември страната ни е била посетена от 358 британци със служебна цел. 

Търговското ни салдо със

Сърбия

остава отрицателно - минус 207.3 млн. лева. Свиване има и при износа, и при вноса. По-силно е намалението на износа ни (-17.7%), а стоки за 844.3 млр. лева са заминали са западната ни съседка. Вносът е на стойност 1.09 млрд. лева (-3.2%). В крайна сметка сме изтъргували стоки за 1.14 млрд. лева. Логично вносът е по-висок. Само през ноември у нас със служебна цел са дошли 5435 сръбски граждани. 

Износът за

Северна Македония 

продължава да расте. За единадесетте месеца на миналата година той е на стойност 782.8 млн. лева, което прави  ръст от 3.7%, докато вносът губи още 10.9% от стойността си, до 528.1 млн. лева. Стокообменът пък е за 1.31 млрд. лева. Търговско-икономическите връзки остават активни като 4002 бизнесмени от Северна Македония са посетили свои партньори у нас през ноември.

Най-голям спад има в стокообмена с 

Русия

през периода между януари и ноември миналата година. Износът  е загубил 20.9% от стойността си и е за 768.5 млн. лева. Сривът при вноса е още по-голям - минус 42.8%, а като стойност е 3.38 млрд. лева. Търговското салдо е минус 2.61 млрд. лева за България. През ноември 505 човека са гостували у нас със служебна цел. 

 

Положително е търговското ни  салдо със САЩ

Стоки за 1.65 млрд. лева сме изтъргували със САЩ, като отбелязваме и растеж във взаимния стокообмен. Износът е намалял на годишна база с 4.7% до 966.9 млн. лева, но вносът расте със 17.7% и възлиза на 681.4 млн. лева. Търговското салдо с най-голямата световна икономика е положително - плюс 285.5 млн. лева. но през ноември нито един бизнесмен от САЩ не епътувал до България.

Facebook logo
Бъдете с нас и във