Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 38.1%

През януари тази година износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 38.1% в сравнение със същия месец на 2021-а и е на стойност 2.002 млрд. лева. Основните ни търговски партньори са Турция, Сърбия, Съединените американски щати, Република Северна Македония, Обединеното кралство, Китай, Украйна и Руската федерация. Тези страни формират 57.7% от износа ни за държави извън Европейския съюз, съобщават от националната статистика.

Износът на български фирми към Турция расте с 34.4% и е на стойност 424.9 млн. лева. Към Сърбия са заминали със 123.4% повече продукти, които са на стойност 169.6 млн. лева. Ръст има и в експорта към САЩ - 20.5%, като той е в размер на 115.8 млн. лева. Прави впечатление големия спад във вноса ни към Китай, който намалява с 38.4% до 87.6 млн. лева.

През първия месец на тази година при износа на стоки от България за трети страни най-голям ръст на годишна база е отбелязан в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (+845.9%) и „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (+240.6%).
Но има спад в експорта от сектор „Храни и живи животни“ (-23%).

Вносът на стоки в България от трети страни се увеличава с 81.8%

в сравнение с януари 2021 година. Импортът е на стойност 3.49 млрд. лева (по цени CIF). Най-много стоки са внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Украйна. Импортът от Русия расте с 274.2%, като е на стойност 965.8 млн. лева. От Турция сме внесли със 105.6% повече стоки или 654.2 млн. лева. Импортът от Китай се увеличава с 56%, а от Украйна - със 175.6 процента.

При вноса на стоки от трети страни през януари тази година най-голямо увеличение на годишна база е отчетено в
сектора „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (+308.8%). Спад обаче се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (-25.5%).
Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни е отрицателно.

През януари то е в размер на 1.49 млрд. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във