Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 26.3% спрямо 2020 г.

През миналата година износът на стоки от България за Европейския съюз се увеличава с 26.3% спрямо 2020 г. и е в размер на 45.27 млрд. лева. Основните ни търговски партньори са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират 69.1% от износа за държавите  членки на общността, изчисляват от националната статистика.
Само през декември износът ни за ЕС нараства с 43.5% спрямо същия месец на 2021-а и е на стойност 3.89 млрд. лева.

През миналата година при износа на стоки от България за ЕС най-голям ръст в сравнение с 2020 г. е отбелязан в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (+105.6%) и „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (+98.6%). Спад се наблюдава единствено в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (-15.8%).

Вносът на стоки в България от ЕС през 2021 г. се увеличава с 26.7%

спрямо 2020 г. и е на стойност 46.34 млрд. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Гърция, Нидерландия и Унгария.
Само през декември вносът на България от държавите  членки на нараства с 40.8% спрямо същия месец на 2020-а и е в размер на 4.49 млрд. лева.

При вноса на стоки от ЕС през 2021 г. най-голямо увеличение на годишна база е отчетено в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (+168.2%). Спад не се наблюдава в нито един от секторите.
Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС през 2021 г. отново е отрицателно и е на стойност 1.07 млрд. лева.

 

Търговия със стоки на България с трети страни и ЕС - общо
През януари от страната ни общо е изнесена продукция на стойност 6.25 млрд. лв., което е с 31.2% повече в сравнение със същия месец на 2021 година. В същото време общо в страната са внесени стоки на стойност 7.64 млрд. лв. (по цени CIF), или с 51.2% повече спрямо януари миналата година.

Това означава, че общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно за България и през януари то възлиза на 1.39 млрд. лева.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във