Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 2.4% през септември

През периода между януари и септември тази година износът на стоки от България за ЕС намалява с 5.7% в сравнение със същия период на 2019 г. и е в размер на 26.44 млрд. лева, съобщават от Националния статистически институт. Основни търговски партньори на страната ни са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират 70.2% от експорта за държавите - членки на общността. Ръст в износа има към Германия с 2.8% и към Белгия - с 3.6 процента. А с дванадесет от страните от ЕС имаме стокообмен за над един милиард лева. 

След шест месеца на спад, числата само за септември показват, че износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 2.4% спрямо същия месец на миналата година и е на стойност 3.18 млрд. лева.

Най-голям ръст е отбелязан в сектора „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (41.9%). Най-голям е спадът в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (41.4%).

Вносът на стоки в България от ЕС през деветте месеца на тази година намалява с 10.7% в сравнение със същия период на 2019 г. и е на стойност 26.48 млрд. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Гърция и Нидерландия. Внесените от Гърция стоки са нараснали с 0.2 процента.

След шест месеца на намаление, през септември импортът на стоки у нас от държавите - членки на ЕС се увеличава с 2.3% спрямо същия месец на миналата година и е в размер на 3.26 млрд. лева.

 

Външнотърговското салдо

(износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за периода януари - септември е отрицателно и то е на стойност 35.6 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във