Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Износът на България за ЕС нараства със 7.2% през 2016 г.

През 2016 г. износът на България за ЕС нараства със 7.2% спрямо 2015 г. и е в размер на 31 153.1 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция и Франция, които формират 63.8% от износа за държавите - членки на ЕС. През декември 2016 г. износът за ЕС се увеличава с 12.8% спрямо съответния месец на предходната година и е на стойност 2 439.9 млн. лева.

При износа на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през 2016 г. в сравнение с 2015 г. най-голям ръст е отбелязан в секторите „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн” (27.8%) и „Химични вещества и продукти” (21.9%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти” (13.8%).

Вносът на България от ЕС през 2016 г. се увеличава с 2.4% спрямо предходната година и достига 33 938.5 млн. лв. по цени CIF. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Полша. През декември 2016 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, нараства с 6.3% в сравнение с декември 2015 г. и е в размер на 3 045.2 млн. лева. 

При вноса от ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през 2016 г. спрямо 2015 г. най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн” (9.3%). Най-голямо намаление се наблюдава в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)”2 (14.9%). Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за 2016 г. е отрицателно и е на стойност 2 785.4 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е в размер на 1 187.7 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във