Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Износът на България за ЕС нараства с 4.3%

През месеците януари-юли 2016 г. износът на България за ЕС нараства с 4.3% в сравнение със същия период на 2015 г. и е в размер на 17 496.6 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция и Франция, които формират 64.7% от износа за държавите - членки на ЕС,  съобщиха от Националния статистически институт.

През юли 2016 г. износът за ЕС се увеличава със 7.2% спрямо съответния месец на предходната година и е на стойност 2 817.4 млн. лева.

Най-голям ръст е отбелязан в секторите „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн” (32.9%) и „Храни и живи животни” (22.9%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти” (24.9%).

Вносът на България от ЕС през периода януари - юли 2016 г. намалява с 1.0% спрямо същия период на предходната година и достига 18 966.4 млн. лв. по цени CIF. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Унгария.

През юли 2016 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, намалява с 4.3% в сравнение с юли 2015 г. и е в размер на 2 914.9 млн. лева. 

При вноса от ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - юли 2016 г. спрямо съответния период на 2015 г. най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн” (14.6%). Най-голямо намаление се наблюдава в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)” (36.1%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за периода януари - юли 2016 г. е отрицателно и е на стойност 1 469.8 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е в размер на 583.6 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във