Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Изнасяме 10.5% по-малко стоки за трети страни

От началото на година до месец юни износът на стоки от България за трети страни намалява с 10.5% в сравнение със същия период на 2019 г. и е на стойност 8 890.3 млн. лева.

Основни търговски партньори на страната ни са Турция, Китай, Обединеното кралство, Съединените американски щати, Сърбия, Руската федерация и Република Северна Македония, които формират 54.0% от износа.

Само юни износът спада с 18.1% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 378.9 млн. лева.

През периода януари - юни 2020 г. най-голям ръст при изнасянето на стоки в сравнение със същия период на миналата година е отбелязан в секторите „Храни и живи животни“ (32.6%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (29.3%). Най-голям спад пък се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (52.7%).

Вносът на стоки в България от трети страни за същия период бележи спад с 11.0% в сравнение с 2019 г. и е на стойност 10 940.8 млн. лева. Като най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия.

През юни вносът е спадал с 6.2% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 803.0 млн. лeвa.

За периода януари-юни най-голямо увеличение на внесени стоки спрямо същия период на 2019 г. е регистрирано в секторите „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата) - (58.5%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (34.5%). Както при износа така и при вноса на стоки най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (48.5%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - юни 2020 г. е отрицателно и е в размер на 2 050.5 млн. лева.

През юни 2020 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни също  е отрицателно и е на стойност 424.1 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във