Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Измамите с храни възлизат на 30 милиарда евро годишно

Щетите от измамите с храни в глобалната хранителна индустрия възлизат на около 30 млрд. евро годишно. Това се казва в заключенията, които Съветът на ЕС по безопасност на храните прие за борбата с това явление.

Съветът подчертава, че във връзка с този проблем все още липсва международен подход за контрола върху продажбите по интернет. Необходими са още действия за намиране на по-ефективни начини за проследяване и откриване на измамите с храните както на европейско ниво, така и на равнище страни членки, се казва в заключенията.

Измамните практики в тази сфера често водят до рискове за здравето на хората и финансови загуби за потребителите. Това би могло да доведе и до загуба на доверие в компетентните власти и агрохранителната верига по принцип.

"Измамите с храни заплашват ефективното функциониране на вътрешния пазар и имат потенциално значително въздействие върху общественото здраве, защитата на потребителите и легитимната търговия", се казва още в документа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във