Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Изкупуват акциите на "Агро Финанс" по 2.35 лв.

Цената за изкупуване на акциите на останалите акционери в "Агро Финанс" АДСИЦ остава непроменена - 2.35 лв. за един брой. "Уинслоу Ленд инвест" АД внесе в Комисията за финансов надзор коригирано търгово предложение. Мажоритарният собственик е свързан със собствениците на "Винпром Пещера" - Антон Щерев и Атанас Петров, които през декември официално поискаха да го купят чрез две свои фирми.

"Уинслоу" има да събира още 5 014 270 обикновени поименни безналични акции с право на глас, които в момента не притежава. Това означава, че е намален броят на книжата, които бяха обект на първото търгово предложение. След изготвянето на този документ "Уинслоу Ленд инвест" е продължило да изкупува от тези книжа и делът му е достигнал 84.44% от капитала. Срокът за приемане на офертата е 45 дни от публикуването й в два централни ежедневника. Покупката на останалите акции ще се финансира със собствени средства, като от "Уинслоу" трябва да са готови да извадят 11.7 млн. лева.

Дружеството влезе в "Агро Финанс" в края на октомври миналата година като изкупи в няколко сделки 76.31% от капитала при цена от 2.35 лв. за една ценна книга. Купувачът веднага отправи търгово предложение към другите акционерите на същата цена.

От "Уинслоу" вече обявиха, че не се предвижда преобразуване или прекратяване на дружеството със специална инвестиционна цел, както и промени в капитала му, в срок от една година от приключването на процедурата. От документите става ясно още, че "Агро Финанс" ще запази предмета си на дейност - в областта на инвестициите в недвижими имоти, по-специално - в земеделски земи. А в следващите месеци фондът ще продължи да окрупнява собствеността си и ще преговаря за повишаване на приходите от рента. Тъй като предстои Комисията за финансов надзор да разгледа предложението, не са изключени и промени в изложените условия.

С изкупуването на акциите на това дружество, "Уинслоу" се превръща във втория по големина частен собственик на земеделски земи в страната след "Ромфарм къмпани". Само "Агро Финанс" ще му донесе 140 915 дка земеделска земя, като средната цена на портфейла, с включените разходи, е 306.72 лв. на декар. Това е един от фондовете, които инвестират в Северозападна България, най-слаборазвитият регион у нас. Там са 60 148 дка от закупените от него земи. В Северен Централен пък са съсредоточени 46 426 декара. Под наем и аренда за стопанската 2013-2014 г. са отдадени 134 хил. дка, или 99% от притежаваните ниви. С тази покупка "Уинслоу ленд инвест" направи още една крачка от стратегията си за уедряване на участието си на пазара на земеделски земи.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във