Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ИЗКАРАХМЕ НА СВЕТЛО 800 МЛН. ЛЕВА ОТ СИВИЯ ВНОС

Александър Раков, заместник-директор по финансовите въпроси на Агенция Митници, пред в. БАНКЕРЪГ-н Раков, Агенция Митници внесе в бюджета приходи за 2.704 млрд. лв. през 2002 г. Тази сума е близка до предварително планираната. Доколко това е успех?- През миналата година митниците регистрираха сериозен ръст в събираемостта от мита, акциз и ДДС спрямо събраното през последните две-три години. Успехите обаче не трябва да се базират само на сухите цифри, а да се анализират в контекста на протичащите икономически процеси. Така например по данни на Националния статистически институт през 1999 г. обемът на вноса е бил 9.2 млрд. лв., в резултат на което приходите от митниците са били 1.810 млрд. лева. През 2000 г. импортът нараства с около 4 млрд. лв., а приходите са с 460 млн. лв. повече.През 2001 г. стойността на внесените у нас стоки се увеличава с 2 млрд. лв., а ръстът на митническите приходите е 190 млн. лева.През миналата година обаче се наблюдава известен застой при увеличението на вноса. Според предварителните данни увеличението ще е само 400 млн. лева. Така при относително едни и същи нива на вноса ние постигнахме ръст от 222 млн. лева. Сам по себе си този факт е показателен, че мерките, които прилагаме, дават резултат.По различни експертни оценки сивият внос у нас е между 1 и 2 млрд. лева. Можете ли да кажете колко от тях влезнаха в хазната през миналата година?- По принцип е доста трудно да се изчисли точният размер на нерегламентирания внос на стоки. Независимо от това смея да твърдя, че през 2001 г. на светло са излезли поне 800 млн. лева. Изчисленията ми се базират пак на отчетеното увеличение на приходите с 222 млн. лева. Ако приемем, че това е сумата, с която сме обложили внос, който преди това е минавал контрабандно или стойностите му са били занижени спрямо реалните, се получава споменатата от мен сума. (б.р. има се предвид, че ако се приеме условно, че внос на стойност 800 млн. лв. е обложен с 20% ДДС и се добавят средните ставки за митата и акциза, би следвало да се получи регистрираният от митниците ръст на приходите.)С последните промени в Закона за ДДС и Закона за акцизите плащането на налозите при внос ще става в митническите органи, а не както досега - в данъчната администрация? Очаквате ли това за промени чувствително събираемостта от тези косвени данъци?- Надявам се. Съвсем нормално е реалните плащания да стават при органа, който е упълномощен да събира дадени държавни вземания. Плащането на ДДС и на акциза по вноса обаче досега беше изкуствено разделено. Митническите органи установяваха и начисляваха тези данъчни вземания, а сумите се плащаха по сметки на данъчните власти. Личното ми мнение е, че тази практика трябваше да бъде премахната отдавна. В публичното пространство се появиха информации за използването на фалшифицирани платежни нареждания от някои банки при освобождаването на стоки под митнически контрол. Какви мерки предприема митническата администрация за ограничаването на тази практика?- Тук пак ще се върна към промените в Закона за ДДС и в Закона за акцизите. Досега държавният бюджет губеше между пет и десет милиона лева месечно от фалшифицирани платежни документи. След като митниците поеха и събирането на тези косвени данъци при внос, проблемът с фалшивите платежни нареждания ще отпадне в голяма степен. Просто нашите служители, преди да вземат решение да освободят стоката, ще могат безпроблемно да правят проверки дали дължимите вземания са внесени по сметките на Агенция Митници. Преди половин година приключи конкурсът за избор на банки, които да обслужват сметките на митниците. Какво показва анализът на съвместната ви дейност с петте спечелили кандидати?- Отношенията ни с БИОХИМ, БУЛБАНК, Банка ДСК, РОСЕКСИМБАНК и СИБАНК, които обслужват сметките на Агенция Митници, са повече от добри. Нямаме оплаквания за времето, през което работим заедно. Напротив, бих искал да отбележа бързата реакция на банките при откриването на новите ни сметки, по които ще се плащат ДДС и акцизът. Предстои ни в най-скоро време да подпишем с тях споразумения за обмен на информация. Обслужващите банки ще ни изпращат всеки месец информация, която ние от своя страна сме длъжни да предоставяме на данъчните органи.Бихте ли посочили някои от най-фрапиращите валутни нарушения, пресечени от митниците?- През изминалата година бяха отчетени много големи успехи в разкриваемостта на митническите и валутните нарушения. От образуваните общо 14 327 административнонаказателни производства през миналата година 331 са заобикаляне нормите на Валутния закон. Общата левова равностойност на нарушенията по вноса и износа на пари и благородни метали е 4 752 475 лева. Митниците са задържали валута в размер на 3 258 842 лв., както и над 73 килограма контрабандирано злато на стойност 1 426 715 лв., както и около 53 кг сребро за 66 917 лева. По-крупни злоупотреби бяха установени от митническите служители на Аерогара - София, които откриха 101 800 недекларирани евро, както и на пункта в Малко Търново, където бяха заловени 24 кг злато, укрити в лек автомобил. На Капитан Андреево бяха заловени 18 642 кг златни изделия на стойност 375 345 лева.Предстои Народното събрание да обсъди проекта за изменение на Закона за митниците. Очаквате ли съпротива по нашумялото в пресата предложение за сключване на споразумения между нарушителите и митниците?- Не. По-скоро очаквам депутатите да подкрепят тази идея. Действително, това е нещо непознато досега за административното ни право. Известен аналог може да бъде открит в наказателното производство, където действа извънсъдебното споразумение.Ако предложението за споразумение между нарушителите на режима по вноса и митниците стане част от Закона за митниците, това би намалило броя на съдебните спорове. Така ще бъде ускорена и процедурата по отнемане на контрабандно внесените стоки в полза на държавата, когато, разбира се, това се налага. Сега нерядко, докато тече дадено наказателно производство, митниците харчат средства за съхраняването и опазването на конфискуваните стоки. А възможността за споразумение е нещо обичайно за митническото законодателство на страните членки на ЕС.Митниците бяха въвлечени в скандал около износа на стоки с възможна двойна употреба от клона на Терем в Търговище. Приключи ли вече проверката по случая, назначена от директора Асен Асенов?- Категорично не приемаме твърденията, ако съществуват такива, че митницата и нейни служители имат пряко участие в скандалния износ от военния завод Терем. Резултатите от вътрешната проверка, която проведохме, показаха, че служителите от бюрото в Търговище, където са били оформени документите по въпросния износ, са допуснали някои технически пропуски. Става дума за погрешно тарифно класиране на представените стоки. Бяха им наложени съответните дисциплинарни наказания. Трябва обаче да се разбере, че дори и да не бяха тези техни пропуски, това едва ли би попречило на самия износ. Както ви е известно, по случая текат процесуалноследствени действия за изясняване на отговорността на различните длъжностни лица.

Facebook logo
Бъдете с нас и във