Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Издръжката на тол управлението струва 46 млн. лева

До 49 415 820 лв. се отпускат по бюджета на регионалното министерство за финансиране на Националното тол управление за 2019 г. Те са за възстановяване на разходи, направени за сметка на бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“ от началото на годината на база фактическо изпълнение. Средствата са предназначени за текущи и капиталови разходи.

За издръжка на Националното тол управление са предвидени 46 003 750 лв. От тях 11 000 200 лв. са за възстановяване на разходи по договора за проектиране, изграждане и въвеждане на електронната система за събиране на пътни такси на база време и на база изминато разстояние. Останалите средства са за оборудване на работни помещения на НТУ, разходи за поддържане на автомобилите на тол контрола, на терминалите за самотаксуване, режийни разходи и т. н. Капиталовите разходи са 3 412 070 лв. От тях част от средствата са за софтуерна разработка за вторична интеграция между Агенция „Митници“, МВР и НТУ за пътни такси и разрешителни, счетоводен софтуер и др.

Разчетите са разработени на база анализ на разходите, свързани с действащи договори във връзка с функционирането на Националното тол управление. Средствата за Национално тол управление за 2019 г. са планирани по централния бюджет, а не по бюджета на регионалното министерство и се отпускат с постановления на Министерския съвет.

Всичко за старта на тол системата вече е почти готово. С вписването на първите фирми за доставчици на декларирани данни на практика тол системата може да започне да работи. Единственото, което остава е правителството да одобри обхвата на платените пътища и тарифите за ползването им. 

Тол системата за тежкотоварните автомобили над 3.5 тона трябва да заработи най-късно от 1 март 2020 г. Ако правителството одобри тарифата до края на годината, е възможно тол системата да влезе в действие от 1 януари.

Средствата, които постъпват от пътни такси - винетни и тол, ще бъдат инвестирани в изграждането, ремонта и рехабилитацията на републиканската инфраструктура. По предварителни разчети за 2020 г., ако се запазят таксите, както са предложени в тарифата, приходите от таксуване на база изминато разстояние за десет месеца ще са за близо 450 млн. лева. 

До 16 декември 2019 г. тарифата с предложените размери на тол таксите за пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т е в процедура на обществено обсъждане. Предложеният обхват е от 6 050 км при близо 20 000 км републиканска пътна мрежа, за която камионите и автобусите сега плащат винетни такси.

Facebook logo
Бъдете с нас и във