Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Изборът на доставчик на ел.енергия е възможност, но и отговорност

Свободният пазар на ток съществува в България отдавна. За разлика от регулирания пазар, на който Комисията за енергийно и водно регулиране определя цените, на свободния пазар цените се определят чрез свободно договаряне, с изключение на утвърждаваните от регулатора цени на мрежови услуги и цена "задължение към обществото". Всяка фирма има правото да избира доставчик на електрическа енергия напълно свободно, а доставчиците се конкурират, за да й осигурят най-добрата услуга по снабдяване.

От 1 юли 2021 г. небитовите клиенти, присъединени към електроразпределителна мрежа на ниско напрежение, вече ще са на свободния пазар, ако са избрали своя доставчик на електрическа енергия. Задължението за тях бе да го направят до 10 юни 2021 година.

Какви са ползите от излизането на свободния пазар за небитовите потребители?


  • Възможност за избор на доставчик на електрическа енергия, съобразен с Вашия профил на потребление.

  • Постигане на оптимални условия за доставка и балансиране.

  • Конкуренция между доставчиците на електрическа енергия и постигане на по-добри условия за потребителите.

Какво ще се случи, ако до 10 юни не е избран доставчик и не е подадено заявление за избор на доставчик на свободния пазар на ел.енергия, така че след 1 юли 2021 г. вече да бъда снабдяван от него?


  • Ако до 10 юни 2021 г. небитов клиент не е избрал доставчик и не е подадено заявление за снабдяване с електроенергия на свободния пазар, така че реалните доставки да стартират от 1 юли, електроснабдяването му няма да бъде прекъснато. Той ще се снабдява от досегашния си доставчик, но вече в качеството му на доставчик от последна инстанция.

  • Важно е да се знае, че ролята на доставчика от последна инстанция е да снабдява при инцидентни, извънредни обстоятелства и цените там са значително по-високи

  • Пасивното поведение от страна на потребителите в този случай е неприемливо, защото ще доведе до повишаване на сметките им за електроенергия. 

                                                          

Facebook logo
Бъдете с нас и във