Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Избират нови управители на четири дружества в Столична община

Управителни органи на четири общински дружества ще се избират с конкурс в два етапа по 14 критерия. Процедурата ще бъде пусната след одобрение от местния парламент на София. 

В Столична община вече са внесени доклади за избора на управление, както и членове на съвета на директорите на „Водоснабдяване и канализация" ЕАД, Софекострой ЕАД, „Софийски имоти“ ЕАД и „Географска информационна система - София“ ЕООД.

Конкурсите са наложителни, тъй като през септември 2019 г. бе приет Закон за публичните предприятия и правилник за прилагане на закона от органите на местното самоуправление, което да осигури създаването на професионални и независими органи на управление на общинските публични предприятия с ясни правомощия.

През октомври 2020 г. пък СОС прие наредба за реда на учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие.

С конкурсите се цели да се постигне възможно най-целесъобразен и ефективен избор на специалисти, които да управляват дружествата.

И в четирите общински дружества те ще се проведат в два етапа – писмен и устен, но за да стигне до втория кръг кандидатът трябва да има минимална оценка 4.50 на представената от него бизнес програма за съответното дружеството.

Както вече стана ясно критериите са 14, на които трябва да отговарят кандидатите за управители и на 5 – кандидатите за независими членове на съветите на директорите.Освен завършено висше образование, най-малко 5 години професионален опит и чисто съдебно досие, кандидатите не трябва да са служители или да имат търговски отношения с публични предприятия; да не са обявени в несъстоятелност еднолични търговци или съдружници в такова търговско дружество.

Наред с това по закон се въвежда изискването - в съветите на директорите, както и в тези на надзорите - независимите членове да са не по-малко от 1/3 и не повече от ½ от състава.

Изборът ще се осъществява от Комисия, в която има 8 общински съветници от всички политически групи в СОС и трима представители на администрацията на Столична община.

Конкурсът е най-демократичният, прозрачен и ефективен начин за избор на специалисти за управлението на публични дружества, допълват вносителите.


 

Facebook logo
Бъдете с нас и във