Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Юридически лица с нестопанска цел могат да участват в проектите за трансгранично сътрудничество

Регионалното министерство кани представители на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност да участват в състава на тематичната работна група за разработване на програмите за трансгранично сътрудничество за програмния период 2021 - 2027 г. Това са програмите, по които страната ни работи съвместно със Сърбия, Турция и Северна Македония. Тези проекти трябва да насърчат развитието на пограничните региони.

В работната група могат да се включат организации, работещи в сферата на равенството между мъжете и жените, недискриминацията и равните възможности, на социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи, на образованието, науката и културата, на регионалното, териториалното или градското развитие и екологични организации. Желаещите да направят това трябва да подадат заявление до министъра на регионалното развитие и благоустройството в срок до 5 септември, включително, придружено от документ за регистрация, списък с изпълнявани проекти и документи, доказващи изпълнението им. Поканата и образците на изисквани документи са публикувани на интернет страницата на МРРБ.

Кандидатите трябва да са регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, действащи и активно осъществяващи целите си най-малко 2 години преди момента на подаване на заявление за участие в процедурата за избор. Необходимо е да притежават опит в разработването, изпълнението, мониторинга или оценката на стратегии, програми или политики на поне един проект, финансиран със средства от Европейския съюз. Те също така не трябва да членуват в представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, както и в национално представителните организации на и за хората с увреждания.

Всяко заинтересовано юридическо лице с нестопанска цел може да подаде само едно заявление. Тези, които са подали такова в срок и отговарят на посочените критерии, ще бъдат уведомени и ще бъдат поканени да излъчат по двама представители, единият за титуляр и другият за негов заместник.

Facebook logo
Бъдете с нас и във