Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Юридически безумия във фонд „Земеделие“

Методиката, по която Държавен фонд „Земеделие“  е налагал  финансови корекции по проекти по Програмата за развитие на селските райони, е ...нищожна. Това реши петчленен състав на Върховния административен съд, с председател Георги Чолаков и членове Нина Докторова, Румяна Монова , Кремена Хараланова и Владимир Първанов.

По този начин върховните магистрати окончателно отсвириха надеждите на представителите на разплащателната агенция да защитят сътворените  в нечий кабинет правила, чрез които изпълнителният директор на Фонда може самостоятелно да определя размера на подлежащата на възстановяване финансова помощ от страна на бенефициентите на програмата, които са нарушили свои договорни отношения  и нормативни задължения, произтичащи от предоставеното им финансово подпомагане. Не помогнаха усилията на юрисконсулта на фонда (Стойчева, според протокола от проведеното на 16 май съдебно заседание) да защити своите началници с аргумента, че такова решение би могло „да постави в риск финансови средства в огромни размери“, които вече са били обект на финансова корекция, наложена от изпълнителния директор на разплащателната агенция. Тоест, тези средства вече са били отчислени от бюджета на Европейския съюз и на практика няма как да бъдат възстановени на страната. Казано директно, те ще бъдат платени от държавния бюджет и по-точно от данъкоплатците.

В решението на върховните магистрати ясно е казано, че ако се приеме, че „утвърждаването на Методиката е действие по издаване на нормативен акт, то това действие е без надлежно овластяване от Закон“. А „липсата на законово определена компетентност за издаване на даден нормативен  акт, прави същия нищожен“, категоричен е съдът.

Така за пореден път възниква въпросът, имат ли имена чиновниците, които са сътворили това юридическо недомислие? И ще се потърси ли отговорност от някого за сметката, която тепърва ще бъде платена от хазната? Да не говорим за съдебните разноски по това и по предишните съдебните дела, водени на по-ниски  инстанции.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във