Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЮНИОН МИНИЕР ЩЕ ВЛОЖИ НОВИ 170 МЛН. ЛЕВА В ПИРДОП

По всичко личи, че най-голямата чуждестранна инвестиция в промишлеността за 2000 г. ще бъде реализирана в последните й месеци в Пирдоп. Белгийският концерн Юнион Миниер ще вложи близо 170 млн. лв. в увеличението на капитала на местния медодобивен комбинат.


Общото събрание на акционерите на Юнион Миниер Пирдоп мед, проведено на 30 октомври, гласува за емитирането на нови 10 617 999 акции. Книжата ще са с номинал един лев и емисионна стойност от 16 лв. всяка. Според обявата за свикването на общото събрание в Държавен вестник емисионната цена на придобиване на една акция трябваше да е 10 лева. Очевидно обаче мажоритарният собственик е решил да я увеличи, като по този начин в касата на дружеството ще влязат и повече пари. Ако цялата емисия бъде записана, по сметките на комбината ще постъпят почти 170 млн. лева. Вероятността цифрите поне да приближат тази сума е доста голяма, тъй като фирми от групата на белгийския концерн Юнион Миниер притежават над 98% от капитала на пирдопския завод.


Право да участват в закупуването на книжата ще имат акционерите на дружеството към 13 октомври тази година. Стойността на новата емисия е три пъти по-голяма от общия номинал на досегашните 3.54 млн. броя акции и затова всеки собственик ще може да придобие тройно повече книжа от досега притежаваните от него. Срокът, в който акционерите ще записват книжата, ще бъде обявен допълнително в два централни ежедневника. Увеличението ще се обслужва от БНП-Дрезднербанк (България) и инвестиционния посредник Елана, където заинтересованите собственици ще плащат за новите акции.


Реалната цел на емисията е повишаването на дела на Юнион Миниер в пирдопското предприятие. Белгийците и без това трябва да внесат пари по сметките на комбината, за да изпълняват инвестиционните си задължения по договора за приватизация от 1997 година. Ако дребните собственици на книжа не вземат участие в подписката, Юнион Миниер ще притежава над 99% от акциите на дружеството.


Според гласуваното на общото събрание решение парите от новата емисия ще се използват за ремонтиране и разширяване на пещта за претопяване на мед. Освен това ще се модернизира рафинерията за производство на анодна и катодна мед в съответствие с изискванията за опазване на околната среда.


Въпреки реализираната печалба за първото шестмесечие на 2000 г. в размер на 21.53 млн. лв. мениджърите на Юнион Миниер Пирдоп мед очакват към края на тази година заводът да излезе на загуба от 23.9 млн. лева. Като причина за това се сочи нарастването на амортизационните отчисления.


Междувременно Юнион Миниер продаде 80% от капитала на брокерската си къща Сожемин (Sogemin), която е член на Лондонската метална борса. Купувач на пакета е Нафтекс Банк Попюлер от групата на френската Банк Попюлер (Banques Populaires). Намеренията на новите собственици и на белгийците, които продължават да държат 20% от дяловете на Сожемин, са да разширят присъствието си на стоковите борси, като излязат и на енергийните пазари. Досега Нафтекс Банк Попюлер обслужваше 250 клиенти от групата на Юнион Миниер и има клонове в Токио и Станфорд (Кънектикът).

Facebook logo
Бъдете с нас и във