Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЮНИОН МИНИЕР И АЛИАНЦ ПООЩРЯВАТ С АКЦИИ

Практиката на големите мултинационални компании да поощряват служителите си с акции вече навлиза и в България. През миналата година работещите в предприятията на белгийската Интербрю (Interbrew) и на Ай Би Ем (IBM) у нас получиха предложение да закупят книжа от концерните майки. Това право сега се предоставя и на българските служители в дружествата на Юнион Миниер (Union Miniere) и на германския застраховател Алианц (Allianz).
Собственикът на завода за преработка на мед в Пирдоп обаче ще ощастливи само 72 от мениджърите си в нашата страна. Става въпрос за ръководните кадри на регистрираната в София Юнион Миниер България и на Юнион Миниер Пирдоп Мед. Ще им бъдат предложени опции за закупуването на акции по предварително фиксирани цени, по-ниски от пазарните. Мениджърите могат да ги продадат на Брюкселската фондова борса и да получат като чист доход разликата между емисионната стойност и продажната цена на книжата на Юнион Миниер. Могат също да ги задържат, като изчакат по-добри времена, за да ги пласират или да получат дивиденти. Посредник по осъществяването на операцията ще е белгийско-холандската Дексия банк (Dexia bank).
По-различна ще е схемата за работещите в структурите на Алианц у нас. Право да получат книжа на дружеството майка ще имат служителите от всички предприятия, в които групировката притежава над 50 процента. Алианц предлага покупката на акции да става с отстъпка от 10 до 30% от пазарната им цена. Работещите обаче са длъжни да задържат книжата от една до пет години след придобиването им. Германците са определили, че всеки техен служител има право да купи най-малко пет акции, но максималната сума, която ще похарчат за това, не бива да надхвърля брутната му месечна заплата. Придобиването на преференциалните книжа ще се урежда от банка България инвест, в която Алианц България холдинг притежава 79.26 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във