Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЮНАК СКАРА ДАМС И ОБЩИНАРИ

На заседанието си на 8 юни Столичният общински съвет трябваше да обсъди и вземе решение по предложението на главния архитект на София Петър Диков на мястото на бившия стадион Юнак в Борисовата градина да има парк и подземен паркинг. В доклада си Диков изказва несъгласие с внесения за разглеждане проектоплан за регулация на посочения терен, който предвижда изграждането на парк, многофункционална спортна зала и подземен паркинг. Според главния архитект общината се е ангажирала с опазването и развитието на зелената система на София, важна част от която съставлява Борисовата градина, а и разполагането на нова многофункционална спортна зала между Националния стадион Васил Левски и метростанция 9 ще пренатовари района и ще създаде условия за привличане на още по-голям и нерегулируем транспортен и пешеходен поток.
С решение на Министерския съвет от 24 януари 2005 г. бившият стадион Юнак е собственост на Национална спортна база ЕАД. Принципал на дружеството е Държавната агенция за младежта и спорта (ДАМС), а притежаваният от него терен е около 19 дка, но от години той е в окаяно състояние. През 2005-а с няколко писма столичният район Средец дава разпореждания за обезопасяване на това, което е останало от някогашната ледена пързалка. Съответно тогавашното ръководство на Национална спортна база, начело с Марио Примджанов, тегли кредит от 1.5 млн. лв. за разчистването и ограждането на обекта. Точно по поръчка на това ръководство е изготвен и идеен проект за бъдещата многофункционална спортна зала. Кредитът сега продължава да се изплаща от дружеството, а мястото на бившия стадион представлява сборище на наркомани и клошари.
Както можеше да се очаква, сегашните управи и на ДАМС, и на Национална спортна база не са склонни да приемат предложението на арх. Диков и настояват за среща с представители на Столичната община, за да защитят своята позиция. По този повод кметът Бойко Борисов заяви за БАНКЕРЪ: Ние сме толерантни към всички и ще изслушаме аргументите на колегите. Лично аз смятам, че мястото на такъв вид съоръжения е в по-крайните квартали, а не в центъра на столицата. Ето защо предлагаме такава зала да се построи в кв.Младост. Можете ли да си представите какво би се случило, ако има голям международен мач и пристигнат 15 000 автомобила? Какво ще стане с движението в този район? Когато се вземат подобни решения, трябва да се мисли с години напред, а не да решаваме проблемите на парче и към настоящия момент, като ги съчетаваме с нечий интерес. Искам изрично да подчертая, че с ръководството на ДАМС и лично с г-жа Весела Лечева работим много добре и вярвам, че ще постигнем съгласие за най-доброто решение на въпроса, категоричен бе кметът.
Именно заради това съгласие точката за Юнак отпадна от дневния ред на заседанието на Столичния общински съвет. Междувременно обаче на 7 юни изпълнителният директор на Национална спортна база Данаил Димов свика пресконференция и представи стратегия за развитието на стадионите, залите и на центровете за възстановяване, които са част от активите на дружеството. Тя трябва да бъде изпълнена до 2014 г., но според нея на мястото на стадион Юнак следва да се изгради... многофункционална спортна зала. Все пак Димов отбеляза, че заложените в проекта около 14 000 седящи места са твърде много за град като София, поради което най-вероятно ще бъдат редуцирани до 10 000, ако в крайна сметка идеята се реализира. Лично той няма никакви съмнения, че построяването на такава зала би било от изключителна полза не само за столичани, а и за хората в цялата страна. Затова и в стратегията строежът й е заложен като обект от национално значение, чието финансиране би трябвало да стане и с пари от държавния бюджет. Не се изключвало и публично-частното партньорство, но само при условие че то се осъществи при ясни и прозрачни правила и при разписани права и отговорности. В тази насока вече били водени разговори и интерес от страна на реномирани строителни фирми, специализирани в изграждането на спортни съоръжения, не липсва.
Така или иначе, ние изплащаме кредитите, теглени от предишното ръководство, а в същото време сега разбираме, че главният архитект на София предлага спортната зала да не се строи - не скри пред репортер на БАНКЕРЪ разочарованието си Данаил Димов. - Няма никаква логика това предложение да бъде прието от общинските съветници. Мястото е уникално и то наистина е предвидено за такъв тип съоръжение. Обвинения от типа, че ще строим хотели, заведения и така нататък, нямат никакво основание. Става въпрос единствено за спортна зала и нищо друго. Не сме против подобни зали да бъдат изградени и в крайните квартали, но нека да се възползваме от местоположението на този терен и да направим наистина уникално спортно съоръжение.
В момента конфликтът все още не се е разгорял с пълна сила и коментарите са умерени. Изтъква се, че предложението на главния архитект нарушава разпоредбата на чл.47, ал.1, т.4 от Закона за физическото възпитание и спорта, която гласи, че предвидените за изграждане спортни обекти и съоръжения и прилежащите им инфраструктури и пространства не могат да бъдат предоставени за други цели. Отреждането на друго предназначение за имота, освен за посочените цели, противоречи и на чл.8/2/ от Правилника за прилагане на Закона за одобрение и приложение на общия градоустройствен план на София. Съгласно тази разпоредба в устройствените зони за озеленяване, спорт и атракции не се допуска друго застрояване, освен обслужващо спортните и атракционните дейности.
Основавайки се на споменатите законови текстове, шефовете на Национална спортна база смятат, че предложението на главния архитект на столицата е незаконосъобразно, ако не предвижда и строеж на спортен обект. Нещо повече - на предстоящите срещи в общината спортните дейци възнамеряват да предложат дори обединяване на усилията за изграждането на спортната зала, имайки предвид, че теренът на стадион Юнак граничи с имот на общинската фирма Егида. Така, според тях, ще може да се построи едно от най-представителните спортни съоръжения на Балканите.
Може би може, но свикнали да виждаме прозиращите интереси при подобни сделки, не е за пренебрегване фактът, че новият Закон за концесиите дава основание след изграждането на такова съоръжение то да бъде отдадено на концесия. И като се има предвид колко годишен може да бъде концесионният договор, се прокрадват основателни съмнения относно смисъла държавата да влага луди пари в начинание без ясно бъдеще.
В нормалните държави наистина представителните неща стават лесно - с разбирателство между институциите, но в нашата това би било изключение. Знаем също, че в България най-доброто решение никога не е едно и съвпадението на интересите винаги струва скъпо, най-вече... на данъкоплатците.

Facebook logo
Бъдете с нас и във