Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Италианските фирми с бизнес у нас увеличават износа за Ботуша

"Уникредит Булбанк" безспорно е големият инвеститор в банковия сектор у нас.

Тази година отбелязваме 140 години от установяването на дипломатически отношения между Италия и България. През 1879-а Италия е една от първите страни, които признава и открива дипломатическо представителство в освободена България. По този повод се организират различни прояви. Неслучайно е и това, че годишнината съвпада и с избирането на Пловдив и Матера за европейски столици на културата през 2019 година.

През изминалите години Италия се нареди сред основните търговско-икономически партньори на България. От 2005 г. стокообменът расте устремно нагоре, като през 2015-а дори прескочи и нивото от четири милиарда евро. За 2018 г. той е на рекордната стойност от 4.85 млрд. евро и отчита ръст от 10.2% спрямо 2017-а. Добрата новина е, че през последните девет години търговското салдо е положително за България. Важен, разбира се, е приносът на многото италиански фирми, които развиват бизнес у нас.

Износът за Италия през миналата година е в размер на 2.433 млрд. евро и се увеличава с 10 процента. Вносът у нас за същия период е 2.42 млрд. евро (+10.4%).

А Италия е втора в листата на водещите търговски партньори на България.

В последните години неизменно водещи стоки в износа ни за Италия са рафинирана мед и медни сплави, нефтени масла и масла от битуминозни минерали, зърнени култури, части за обувната промишленост, ел.техника, готови изделия на обувната промишленост, а също и стоки на текстилната, шивашката, кожаро-кожухарската индустрия.

От Италия внасяме основно трактори, автомобили и други превозни средства, обезкосмени и обработени кожи , нефтени масла и масла от битуминозни минерали, трактори, готови изделия на текстилна, обувна и кожарска индустрия.

Благоприятни условия за търговията между България и Италия създават ниските транспортни разходи и приемливите в сравнение с трети страни цени на българските стоки и тяхното съответствие на изискванията на италиански пазар, както и качеството на предлаганите български стоки.

Италианската търговска камара в България се учредява през 2001 г. под името Асоциация Италия-България по инициатива на италиански и български предприемачи в следствие на засиления търговски обмен между двете страни и на произтичащата нужда от по-голяма подкрепа на фирмите, участващи в развитието на търговските, културни и икономически отношения. Със засилването на двустранните връзки през 2003 г. Асоциацията се трансформира в Италианска търговска камара в България с амбицията да предоставя своите услуги на всички тези фирми, организации и чужди асоциации, заинтересувани да пробият на българския пазар.

Насърчаването на развитието на контактите на фирмено равнище (В2В форуми, по-широко присъствие на фирми на изложения, организирани в двете страни) може да допринесе за увеличаване на размера на двустранния стокообмен и включването на повече стоки с по-висока степен на преработка.

До края на 2018 г. преките чуждестранни инвестиции от Италия в България са в размер на 2.530 млрд. евро, с което страната се нарежда на 4-то място по размер на преките чуждестранни инвестиции в страната ни (след Холандия, Австрия и Германия). Разбира се, през годините някои инвеститори дойдоха и останаха тук, други си тръгнаха, а трети така и не успяха да намерят условия за развитие на своите проекти, което е нормално. Основното предизвикателство пред всички тях е наличието на достатъчна като брой и квалификация работната сила. Това е отдавна известно и засяга не само за България, но и целия регион. Двата основни сектора от интерес за италианските инвеститори са производство и селско стопанство. Има интерес, но предизвикателство при селскостопанските земи са бюрокрацията и собствеността, които трябва да бъдат решени, за да може инвестициите наистина да се установят у нас.

Дузина са отраслите, към които италианските инвеститори проявяват най-голям интерес: енергетика, туризъм (изграждане на хотели и курортни селища по Черноморието и в гр.София), банково и застрахователно дело, транспорт (участие в модернизиране на българската инфраструктура, главно на летищата и пристанищата), селско стопанство, преработваща промишленост, търговия.

"Уникредит Булбанк" безспорно е големият инвеститор в банковия сектор у нас. В застраховането блести Generali. В текстилната индустрия и винопроизводството не можем да пропуснем "Е. Миролио". В областта на селското стопанство работи Rigoni di Asiago, специализирана в производството на биоконфитюри. В България има големи италиански инвеститори, но не по-малък е и приносът на малките и средни предприятия, които са в основата на икономиката на Ботуша. До голяма степен всички те развиват традиционно силните сектори в Италия, а икономическите и фискални предимства се допълват и от географската близост, която улеснява връзките и бизнеса на фирмите от двете страни.

Италия е сред най-предпочитаните от българите страни на Стария континент за почивка и екскурзия. За миналата година 66 047 българи са посетили Ботуша. В същото време двойно повече италианци са били у нас (157 743 туристи).

Facebook logo
Бъдете с нас и във