Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Италиански фирми са вложили в проекти у нас над 2.53 млрд. евро

Едуардо Миролио е един от големите инвеститори у нас с проекти във винарството, текстила, недвижимите имоти.

Възможностите за повече италиански инвестиции у нас са обсъждали председателите на Сената на Италианската република Мария Казелати и на Народното събрание Цвета Караянчева. Срещата е била в рамките на посещението в Рим на българската официална делегация във връзка с честванията за 24 май. Страната ни предлага добра инфраструктура, изграждат се индустриални зони, разполагаме с квалифицирана работна ръка, а и Италия е сред най големите инвеститори у нас. Не бива да забравяме и факта, че България и Италия поддържат добри отношения, които стъпват върху повече от 140 години история.

До края на 2018 г. преките чуждестранни инвестиции от италиански фирми в България са на стойност 2.53 млрд. евро, с което страната се нарежда на четвърто място по размер на вложенията в различни проекти у нас (след Холандия, Австрия и Германия).

Отраслите, към които италианските инвеститори проявяват най-голям интерес, са енергетика, туризъм (изграждане на хотели и курортни селища по Черноморието и в гр.София), банково и застрахователно дело, транспорт (участие в модернизиране на българската инфраструктура, главно на летищата и пристанищата), селско стопанство, преработваща промишленост и търговия. В България работят инвеститори като "Уникредит", "Миролио" (текстил), "Италчименти" - производство на цимент, и други.

Освен това Италия е един от основните, водещи търговско-икономически партньори на България. Стокообменът още през 2015-а прескочи границата от 4 млрд. евро и продължава да расте, отбелязват от Министерството на икономиката. За 2018 г. българският износ за тази страна е в размер на 2.433 млрд. евро и ръст от 10 на сто. Вносът от Италия за същия период е на стойност 2.422 млрд. евро, като се е увеличил  с 10.4 на сто. Стокообменът между двете страни е рекорден - за 4.855 млрд. евро, и също отбелязва ръст – с 10.2%, спрямо 2017-а. А в последните девет години салдото е положително за България. Италия е втора в листата на водещите търговски партньори на България.

В последните години неизменно водещи стоки в износа ни за Италия са рафинирана мед и медни сплави, нефтени масла и масла от битуминозни минерали, зърнени култури, части за обувната промишленост, ел.техника, готови изделия на обувната промишленост, а също и стоки на текстилната, шивашката, кожаро-кожухарската индустрия.

Във вноса от Италия преобладават трактори, автомобили и други превозни средства, обезкосмени и обработени кожи, нефтени масла и масла от битуминозни минерали, трактори, готови изделия на текстилна, обувна и кожарска индустрия.

Благоприятни условия за търговията между България и Италия създават ниските транспортни разходи и приемливите в сравнение с трети страни цени на българските стоки и тяхното съответствие на изискванията на италиански пазар, както и качеството на предлаганите български стоки.

Голям принос за двустранните отношения има Италианската търговска камара в България, която е учредена през 2001 г. под името Асоциация Италия-България по инициатива на италиански и български предприемачи. А тя появява вследствие на засиления търговски обмен между двете страни и на произтичащата нужда от по-голяма подкрепа на фирмите участващи в развитието на търговските, културни и икономически отношения. Със засилването на двустранните отношения през 2003 г. Асоциацията се трансформира в Италианска търговска камара в България с амбицията да създаде структура, която да е в състояние да подкрепя активно и да задоволява нуждите на своите членове, както и да предоставя своите услуги на всички тези фирми, организации и чужди асоциации заинтересувани да пробият на българския пазар.

Насърчаването на контактите на фирмено равнище (В2В форуми, по-широко присъствие на фирми на изложения, организирани в двете страни) може да допринесе за увеличаване на размера на двустранния стокообмен и включването на повече стоки с по-висока степен на преработка, препоръчват експертите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във