Банкеръ Daily

Управление и бизнес

ИТ специалистите алармират за пороци в промените на Закона за електронното управление

В отворено писмо до медиите Българската асоциация по информационни технологии (член на Българска стопанска камара) алармира за пороци в предложените промени на Закона за електронното управление. Ако бъдат приети, според Асоциацията ще доведат до сериозни вреди в изграждането и функционирането на електронното управление и пазарната среда.

Законопроектът определя със закон търговското дружество – "Информационно обслужване" АД , като изключителен доставчик на ИТ услуги за част от публичната администрация. От БАИТ обаче подчертават, че то не е държавно предприятие и в неговата собственост, макар и малък процент, има частен капитал.

"Изборът е в противоречие на свободната конкуренция.  "Информационно обслужване" е търговско дружество с частно участие. Дори и да се приеме за изцяло държавно, то при избора му не се спазва основния принцип на равнопоставеност между формите на собственост. ИО е търговско дружество, работещо за печалба. Не е гарантиран обществения интерес и защита на конкуренцията след като не е определен механизъм за формиране на цени, при които ще предоставя услуги ИО и как ще се избегне злоупотреба с монополното положение спрямо администрациите, които ще са задължени да ползват единствено и само неговите услуги. Липсата на такъв механизъм и контрол върху прилагането му, създават предпоставка ИО да използва приходите от неограничените цени (злоупотребата с монополното положение) за нелоялна конкуренция спрямо останалите ИТ фирми", отбелязват от БАИТ в писмото.

Също така от Асоциацията изтъкват, че в промените на закона не е урегулирано кой и как ще упражнява контрол върху договорните отношения между посочените в списъка администрации и ИО. Освен това не са дефинирани и критериите за определяне на администрациите, които ще са задължени да ползват услугите на ИО. Всъщност списъкът не е ограничен с изключение на специално упоменатите в предговора ведомства. От асоциацията отбелязват, че дейностите по предоставяне на услуги на администрации от Списъка трябва да не надхвърлят капацитета на определения системен интегратор. А превъзлагането на проекти, свързани с обслужването на администрациите от Списъка, на други частни ИТ фирми е заобикаляне на ЗОП. "Трябва да има лимит, който да ограничава използването на чужд ресурс под всякаква, включително и прикрита, форма за не повече от 5% от възложените по този закон дейности и приходите от тях. Тази възможност (за съжаление и практика) за заобикаляне на ЗОП нарушава осигуряването на справедливи и равни условия на ИТ фирмите и освен че е в противоречие с правилата на ЕС и ЗЗК , води до разхищение на средства и ниска ефективност и ефикасност на инвестициите в е-управление. Недопустимо е създаване със закон на "стрелочник в гара разпределителна".

Според експертите проблемът с допълването на ограничения капацитет на ИО чрез превъзлагане в противоречие на ЗОП е още по-остър и поради изключително разширените функции, които му се възлагат, без да има аргументи за това. Към осигуряване на работоспособността на информационните ресурси на администрациите са добавени изграждане и развитие на информационни системи.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във