Банкеръ Daily

Управление и бизнес

ИТ компании оценяват като негативно въздействието на COVID

Близо две трети от софтуерните фирми у нас посочват като основен извод вследствие на COVID-кризата това, че бизнесът трябва да е по-иновативен, гъвкав и бърз. А над 65% от тях пък са на мнение, че всички сме свързани по-силно, отколкото сме очаквали. На този фон повече от половината фирми (63%) оценяват като негативно въздействието на пандемията върху финансовото им състояние, а най-уязвими са микро- и големите компании. Това показва анкета сред членовете на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ).
Чрез своето Годишно проучване на софтуерния бранш в България, „БАСКОМ Барометър“ асоциацията вече над десет години следи текущото състояние и тенденциите в развитието на сектора. В края на 2020 г. отново ще бъдат представени актуални данни и прогнози. "Настоящата анкета няма претенциите да е представително изследване, тя е по-скоро моментна снимка на настроенията в софтуерния сектор и дава представа за очакванията и тревогите на компаниите. За нас анкетата още веднъж категорично потвърждава тезата ни, че дигиталната трансформация на българската икономика е крайно необходима, а кризата с коронавируса изостря в огромна степен този въпрос”, коментира председателят на УС на БАСКОМ Доброслав Димитров. 
Над две трети от анкетираните компании са на мнение, че пандемията ще предизвика глобална рецесия и това подлага на изпитание бранша в България. Общо 61% от фирмите споделят за отложени проекти и поръчки от клиенти, а над една трета - за отложени инвестиционни решения. 
Над една трета от анкетираните компании не оценяват като негативно въздействието на COVID-кризата върху финансовото си състояние, а 40% от фирмите продължават активно да наемат таланти. Компаниите, които преминават успешно през това продължително изпитание, отбелязват увеличение на своите проекти и поръчки на база две най-често срещащи се бизнес решения:  позициониране в нова пазарна ниша и увеличаване на времето и ресурсите за развойна дейност.  Въпреки това е трудно да се прогнозира доколко този ръст е устойчив, тъй като дори и успешните в кризата компании регистрират наличието на голяма несигурност в своите клиенти и служители.
Близо две трети от фирмите, които отчитат ръст в дейността си, са посочили, че са използвали този период, за да се фокусират върху изследователски проекти, за които преди това не са им достигали време и други ресурси. Това поставя предизвикателства пред готовността на висшите училища да си сътрудничат достатъчно гъвкаво с бизнеса например посредством създаване на спиноф компании за комерсиализиране на научни открития, привличане на специалисти от практиката като гост-лектори и най-вече промяна на модела на образование чрез изменение на пропорцията теория-практика в посока увеличаване на стажовете и изследователската работа на студентите в рамките на академичния хорариум.

Facebook logo
Бъдете с нас и във