Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Йонно-литиевите батерии - проклятие или шанс за компаниите

Li-ion батерия за мобилен телефон

Трима учени - американците Джон Гудинаф и Стенли Уитингам и японецът Акира Йошино, спечелиха Нобеловата награда за химия за разработването на литиево-йонните батерии.
Тези леки, зареждащи се и мощни батерии днес се използват навсякъде - от мобилните телефони и лаптопите до електрическите автомобили. Те промениха живота ни, откакто навлязоха в употреба през 1991 година. Литиево-йонните батерии направиха революция в живота ни, а от Нобеловия комитет посочват, че наградата отива при тримата за поставянето на основите на безжичното и свободно от изкопаеми горива общество.

Стенли Уитингам пръв започва да работи по технологията през 70-те години на миналия век в разгара на петролната криза, като разработва иновативен катод, който може да задържа литиеви йони. През 80-те години Джон Гудинаф надгражда работата му и удвоява мощността на батериите. На 97 години той е най-възрастният носител на наградата. Акира Йошино пък разработва първата комерсиална батерия през 1985 година.

При стандартни условия литият е най-лекият метал и най-лекият твърд елемент, едно ценно качество за електронните устройства. Литиево-йонните батерии (с популярно съкращение Li-ion) се използват често в потребителските електроуреди. Понастоящем те са един от най-популярните видове батерии при преносимите електронни устройства. Този вид батерии имат най-високо съотношение енергия/маса, много бавно губи своя заряд, когато не се използва (има нисък саморазряд).

В сравнение със стандартните батерии, литиево-йонните се зареждат по-бързо, издържат по-дълго и осигуряват по-дълъг живот в по-лека опаковка. Те имат значителни предимства пред оловно-киселинните батерии, а именно: много цикли на заряд/разряд и 70% по-малко тегло, което ще направи електрическите возила по-евтини и използваеми.

И две големи български компании - "Спарки Елтос" и "Монбат", се включиха в прилагането на тази нова технология, но с различен успех.

Производителят на електрически инструменти "Спарки Елтос" АД в Ловеч отново отчете  загуба. В края на второто тримесечие тя е в размер на 4.68 млн. лева. Това  показват данните от счетоводния  отчет на дружеството. Запазва се и негативната тенденция за намаляване на нетните приходи от продажби на продукцията му.

През последните години "Спарки Елтос" пострада силно от кризата на международните пазари и от срива в строителния бранш, който се отрази на търсенето на произвежданите от фирмата електрически инструменти. Компанията изгради производствена линия за нова гама акумулаторни електроинструменти с литиево-йонни батерии с банков кредит за 10 млн. евро. Въпреки това тя не успя да се възползва от очерталите се благоприятни тенденции в бранша, които показваха, че пазарният дял на Li-ion безжичните инструменти нараства от 2010 г. насам.

Продажбите на ловешкия завод продължават да намаляват, а по-ниските разходи не помагат много за подобряване на финансовото състояние на "Спарки Елтос". Фирмата е единственият производител на електроинструменти в България. Продуктовата структура на завода обхваща около 100 вида професионални електроинструменти. След кризата пазарите му значително се свиха. Като лош сигнал може да се приеме и това, че разходите за материали намаляват, което означава, че има по-малко поръчки от клиенти. Но като цяло и общите харчове за дейността се понижават, което е следствие от по-ниската балансова стойност на продадените активи, както и по-голямото натрупване на продукция и незавършено производство. Но бремето на лихвите по банковите заеми, които фирмата плаща, продължава да расте.

Заради лошите си резултати през изминалите години фирмата е натрупала загуба от 48.20 млн. лева.
Ликвидността на дружеството, т.е. възможността му да покрива задълженията си, е под въпрос и буди тревога сред клиентите и сред инвеститорите, тъй като акциите на „Спарки Елтос“ се търгуват на БФБ-София.

Мажоритарен акционер, притежаващ пряко 87.22% от капитала и акциите с право на глас на фирмата от Ловеч е "Спарки груп" АД.

Другата компания е "Монбат" АД - най-големият производител на батерии в Източна Европа, с производствени и рециклиращи мощности в пет различни страни. През последните години тя направи няколко придобивания на чуждестранни фирми. "Монбат" купи две германски компании с опит в областта на литиево-йонните батерии - Gaia Akkumulatorenwerke и EAS Germany. Те ще бъдат слети в EAS Batteries, а това означава прилагането на един цялостен бизнес процес - от технология, през производство до продажби на готовите изделия. Целта на тези сделки е "Монбат" да диверсифицира бизнеса си, като навлезе в нова ниша на пазара на литиево-йонни енергийни решения. Тази технология може да даде отговор на проблеми, които стоят в момента при много нишови високоенергийни сектори, а и покрива изключително високите изисквания за сигурност и надеждност, изисквани при космическите и отбранителните приложения, в морския и в обществения транспорт.

През последните години българското дружество разглежда различни възможности за по-нататъшен растеж. С тези придобивания "Монбат" ще разшири дейността си на германския пазар, а заедно с това има възможност за прилагане на технология, която е с потенциал да промени бизнеса и света.

Основната дейност на "Монбат" е производство и търговия с акумулатори и оловно-кисели батерии - стартерни, стационарни с телекомуникационно приложение, полутракционни, специални с военно приложение и локомотивни. Главните суровини и материали в производствения процес на дружеството са олово и оловни сплави, полипропилен, полиетиленов сепаратор и сярна киселина.

През първото шестмесечие оловото заема 70% от разходите за единица продукт. Рискът от промяна в цените на основната суровина - оловото, се управява чрез изграждането на собствени рециклиращи производствени мощности и чрез индексация на продажните цени към крайни клиенти. Продажбите се извършват чрез широка дистрибуторска мрежа в страната и чужбина. В резултат на своята маркетингова и дистрибуторска стратегия "Монбат" има продажби в повече от 60 страни, като важни пазари за компанията са Франция, Испания, Германия, Румъния, Италия. С развитата си дистрибуторска мрежа, компанията има достъп до крайни клиенти на най-големите европейски пазари. Стартерните батерии се продават на дребно преди всичко чрез автомобилни търговци и сервизи. Стационарните батерии се продават директно на телекомуникационни компании и други потребители.

Най-големите акционери в производителя на батерии са "Приста Ойл холдинг" ЕАД - София с дял от 42.73% и "Приста Холодко Кооператив" У.А. с 20.78% от капитала.

Facebook logo
Бъдете с нас и във