Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Инвеститори търсят парцели за заводи

Повечето компании започват проектите си у нас с идеята за разрастване, но и с условието това да се случи, ако има достатъчно работна ръка.

На пазара на бизнес имотите  за първите шест месеца на годината са инвестирани 351 млн. евро - а са били 390 млн. евро за същия период на миналата година и малко над една трета от тези за цялата 2017 г. Така е според последния доклад на консултантската компания Colliers. Интересът на  инвеститорите се е изявил  основно в  сделките  с офиси и с търговски площи. Тези два сегмента доминират на пазара и формират дял от  88%  от общия обем от всички вложения за периода. И това е логично, тъй като сделките тук се сключват за  по-висока цена. Останалата част от инвестициите се разпределят между парцели за строеж - 3%, хотели (6%) и индустриални имоти (3%).

Консултантската компания не отчита  промяна в доходността при трите основни сегмента спрямо миналата година. При индустриалните имоти тя си остава  най-висока (10%).

Този пазар е интересен, тъй като показва какво е движението на инвеститорите, които са се насочили към производството. Основен двигател в сегмента е разрастването на съществуващи индустриални и логистични паркове. Инвеститори купуват парцели самостоятелно и изграждат нови мощности или пък разширяват съществуващи вече заводи у нас. По-големите сделки, осъществени през  второто тримесечие, са за собствено ползване -  например новият логистичен център на Office 1 Superstore и заводът на германската компания Multivac в "Индустриална зона Божурище". Търсенето на модерни складови и логистични площи в София остава високо и пазарът през последните месеци го доказва. Ръстът на предлагането не е голям, но се очаква новите площи да бъдат усвоени бързо и съответно наемната активност да е по-висока в сравнение с миналата година.

Като цяло районът около "Летище София" остава предпочитан от логистичните оператори и от куриерските  компании, чиито бизнес в голяма степен е свързан с въздушен транспорт.

Пазарът на индустриални имоти се развива  на приливи и отливи. Той расте и извън столицата, и то към градове, които не са сред звездните дестинации за инвеститорите - Плевен, Ловеч, Пазарджик, Стара Загора, Шумен, Кърджали... Преобладаващата част от проектите са за разширение на съществуващи производства и обхващат  широк кръг от дейности. Прави впечатление, че инвеститорите - и български, и чуждестранни, са се насочили към райони, където има  повече специализирани и висши училища, което  е логично - за тях е важно  да си осигурят  необходимите им кадри.

Активен инвестиционен интерес сред предприемачите е регистриран към индустриалните площи през първото полугодие на тази година. Увеличили са се запитванията за логистични и индустриални имоти като брой и като размер, отбелязва още докладът на международната консултантска компания. По-голямата част от тях са за помещения в София и Варна. Експертите отбелязват и слаб ръст в търсенето на логистични площи през първите шест месеца.
Предлагането на модерни индустриални и логистични парцели в София е нараснало с 4% през полугодието, с което общият им обем достига 915 750 кв. метра. Увеличават се и проектите в строеж, които от началото на годината възлизат на 217 500 кв. метра. Тази тенденция е позитивна и с оглед на регистрирания спад на свободните площи до нива от 6%, отчитат анализаторите. В същото време средните наемни нива на най-висококачествените складови площи клас А също се придвижват плавно нагоре - от 4.5 на 4.7 евро на квадратен метър на месец. Но за проектите, които са с добра локация и разполагат с изградена инфраструктура, наемите скачат и до 5.2 евро на кв. метър.

Търсенето в сектора продължава да се определя основно от търговци на едро и на дребно, чийто дял през тази година обаче намалява в сравнение с второто полугодие на 2017-а за сметка вече на логистичните оператори. Делът на компаниите от двата типа водещи играчи е съответно 48 и 33 на сто. Към края на миналата година приносът към стойностите на търсенето на търговците на едро и дребно се е равнявал на 60%, а на логистичните оператори - едва на 14 процента. В резултат на тяхната активност, както и на тази на представителите на сектор "Бизнес услуги", чисто усвоените площи през първата половина на тази година остават на равнището на 2017-а - 27 800 кв. метра. Другите играчи на пазара на индустриални и логистични имоти са от сектор транспорт и спедиция.

Проучването на Colliers, проведено през май, показва, че пазарните участници са оптимистично настроени по отношение на приходите през тази година. Логистичните оператори имат намерение да продължат експанзията си, като се разширят или в рамките на настоящата си локация, или на населеното място, в което текущо се намират. Тези планове са в унисон с оптимистичната нагласа по отношение на развитието на бизнеса им в следващите три години. Общо 79% от участниците в проучването очакват резултатите им да се подобрят, а 15% смятат, че ще се запазят без промяна. Факторите, които имат най-висока степен на важност за логистичните оператори по отношение на техния бизнес, са цена, квалификация и наличност на работна сила. 

Прогнозата на Colliers за пазара на логистични и индустриални имоти до края на годината е за запазване на очерталото се положително развитие на сегмента. Експертите очакват проектите за отдаване под наем да се увеличат, както и броят на държавните индустриални зони в страната. Расте броят на общините, които търсят помощта на "Държавна компания Индустриални зони" и подписват с нея споразумения за сътрудничество. Оформят се и нови региони в тази посока. Бившето летище в Равнец край Бургас да стане индустриална зона, предвижда общият устройствен план на авиобазата. Ще се търси и стратегически инвеститор, реши общинският съвет след прехвърлянето на летището от държавата на общината. От община Шумен също дават сигнали за интерес от чуждестранни инвеститори към индустриалния парк в града. Последният такъв е една турска фирма - Beydemir, която произвежда стоманени палети и помощно оборудване за автомобилната индустрия. Земята вече купена и строителството предстои. Производството се очаква да започне догодина, а основният пазар ще е европейският.

Позитивно развитие ще продължат да отчитат и компаниите от автомобилния сектор, които ще запазят темповете си на експанзия и ще откриват нови локации и през второто полугодие, прогнозира Colliers. Нови 55 000 кв. м спекулативни проекти се очаква да бъдат завършени през тази година. Очакванията са държавните индустриални зони да стават все по-атрактивни за компаниите заради стратегическото им местоположение и изградената техническа инфраструктура, което позволява веднага да се реализира един инвестиционен проект. Разрастването на производството и логистиката ще се движи паралелно с обособяването на нови индустриални зони и паркове около големите градове, в които ще се осигуряват нови парцели, прогнозират експертите. 

Основната причина за експанзията до момента е необходимостта от нови индустриални площи. А това пък е причината предприемачите, които планират по-големи проекти, да се насочват към парцели, позволяващи и бъдещо разширение. Въпреки активния пазар на индустриални имоти и динамичното развитие на производството в някои сектори от икономиката част от инвеститори говорят с уговорки за своите планове най-вече заради голямата пречка с намирането на работна ръка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във