Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Инвестират над 300 хиляди евро в развитието на 13 регионални центъра в България

Европейската комисия търси партньорски организации, които да управляват 13 информационни центъра „Европа директно“. Целта е да бъдат създадени най-малко по два центъра във всеки от 6-те района за планиране (ниво NUTS2), но в различните области на България (ниво NUTS3), без област София.

Предвиденият общ размер на средствата за страната за 2021 г. по настоящата покана е 305 071 евро. За всеки един център е предвидено финансиране от 20 267 евро. Освен тази сума ще има и допълнителен грант от 3200 евро за организацията на официалното откриване на всеки център. Годишните безвъзмездни средства за 1 център за периода 2022 – 2025 г. се предвижда да бъдат 30 400 евро.

Работата на новото поколение центрове „Европа директно“ (2021 – 2025 г.) се предвижда да започне от 1 май догодина.  

Желаещите могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ до 15 октомври. В процедурата могат да се включат публични органи (например община или местен/регионален орган на друго равнище), както и асоциации на местни органи, организации с нестопанска цел, социални партньори или учебни заведения. Физически лица не се допускат за участие.

Центровете  работят в България от 2008 г. насам. Те са част от европейската мрежа от информационни центрове EUROPE DIRECT, която се управлява от Генерална дирекция „Комуникации“ на Европейската комисия. Основната им задача е да общуват с местните общности относно ролята и дейностите на Европейския съюз, като използват разнообразни комуникационни инструменти – събития, социални мрежи, публикации в медиите, електронни бюлетини и уебсайтове.

Експертите от „Европа директно“ представят европейските инициативи и политики и ги обсъждат с гражданите, събират мнения и обратна връзка, и по този начин правят работата на европейските институции по-ясна, а правомощията на ЕС по-разбираеми. През няколко години мрежата се обновява чрез покани за представяне на предложения от заинтересованите страни.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във