Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Инвестират 11 млн. лв. в рехабилитацията на пътя Драгановци - Габрово

Започна рехабилитацията на 12,6 км от път II-44 Драгановци - Габрово. Отсечката е включена в лот 12 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., която се съфинансира чрез Европейския фонд за регионално развитие.

През 2018 г пътят между Севлиево и Габрово ще има европейски вид, каза на символичната първа копка на обекта председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Дончо Атанасов.

Инвестицията в рехабилитацията на над 27 километра от този важен за региона път, включени в лот 11 и лот 12 от ОПРР, са над 23 млн. лв., подчерта инж. Атанасов. Той съобщи още, че в края на следващата година Габрово ще има съвременна инфраструктура с ремонтиран път II-44 Севлиево - Габрово и завършен обход на град Габрово.

Второкласният път II-44 Драгановци - Габрово осигурява най-кратката връзка между столицата и Габрово, между Севлиево и Габрово, и свързва населените места от Северна България с прохода Шипка и Южна България.

В лот 12 ще бъдат рехабилитирани два участъка - от км 14+600 до км 23+978.36 и от км 25+731 до км 28+972.75. Те преминават през три населени места - с. Драгановци, с. Янковци и гр. Габрово. В чертите на Габрово трасето съвпада с ул. „Стефан Караджа“. Предвижда се цялостна подмяна на пътната настилка, подобряване на отводняването, нова хоризонтална маркировка, пътни знаци и ограничителни системи.

Изпълнител на строително-монтажните работи на лот 12 е „Пътстрой - Габрово“ АД. Стойността на договора е 10 657 801,64 лв. с ДДС. Строителният надзор ще осъществява Обединение „Пътища НРТС“, с участници: „НТСС – Консулт инженеринг“ ЕООД, „Рафаилов консулт“ ЕООД, „Т7 Консулт“ ЕООД и „Стройнорм“ ЕООД. Техният договор е за 151 200 лв. с ДДС. Авторският надзор е на „ТРАНСКОНСУЛТ – 22“ ООД. Договорът им е за 5 042,92 лв. с ДДС.

Общата стойност на проекта BG16RFOP001-7.001-0007, „Лот 12  Път II-44 Драгановци - Габрово от км 14+600 до км 23+978.36 и от км 25+731 до км 28+972.75, област Габрово” е 11 486 202,6 лв. с ДДС. Финансирането от Европейския съюз е 85% - 9 763 272,21 лв. с ДДС. Националното съфинансиране е 15% - 1 722 930,39 лв. с ДДС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във