Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Инвестират 1 млрд. евро в иновативни проекти за чисти технологии

Европейската комисия отправя първата покана за представяне на предложения по линия на Фонда за иновации — една от най-големите програми за демонстриране на новаторски нисковъглеродни технологии в света.

„Тази покана за представяне на предложения идва точно навреме. ЕС ще инвестира 1 милиард евро в обещаващи проекти, готови за пускане на пазара, като например във връзка с чистия водород или други нисковъглеродни решения за енергоемки промишлени отрасли като стоманодобива и производството на цимент и химикали. Ще оказваме също така подкрепа за съхранението на енергия, мрежовите решения и улавянето и съхранението на въглероден диоксид. Тези широкомащабни инвестиции ще спомогнат за възобновяването на икономическата дейност в ЕС и за постигането на екологосъобразно възстановяване, което да ни доведе до неутралност по отношение на климата през 2050 г.“  Това заяви Франс Тимерманс, изпълнителен заместник-председател на Комисията.

За периода 2020—2030 г. ще бъдат разпределени около 10 милиарда евро за търговия с емисии, в допълнение към неизплатените приходи от предшественика на Фонда за иновации — програмата NER300.Тази помощ ще допринесе за навлизането на пазара на нови технологии.

За обещаващи проекти, които все още не са готови за пускане на пазара, е заделен бюджет от 8 млн. евро. Поканата е отворена за всички държави — членки на ЕС, Исландия и Норвегия, в сектори, отговарящи на условията за финансиране. 

Проектите ще бъдат оценявани в зависимост от техния потенциал за избягване на емисии на парникови газове, потенциал за иновации, финансов и технически матуритет и потенциал за увеличаване на мащаба и ефективността с оглед на разходите.

Крайният срок за подаване на кандидатури е 29 октомври 2020 г. Проектите могат да бъдат подавани чрез портала на ЕС за финансиране и възлагане на обществени поръчки, на който са публикувани повече подробности относно процедурата като цяло. 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във