Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Инвестираме ударно във фотоволтаици, централи на биомаса и малки вецове

Общо 1 506 мегавата нови мощности, от които 1 119 мегавата възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), ще бъдат изградени за периода 2017-2026 г. Това предвижа планът за развитие на преносната електрическа мрежа на България, предложен от "Електроенергийния системен оператор". 

Предвидените за присъединяване нови мощности ще бъдат от фотоволтаици на покривите, централи за производство на ток от биомаса и малки вецове.

Заложените инвестиции са в размер на 1272,3 млн.лв. от които 148,1 млн.лв. са привлечени европейски средства.

Делът на енергията от ВЕИ, от брутното крайно потребление през 2026г. се очаква да достигне 20 на сто от прогнозираното електропотребление в страната. Поради наличието на достатъчно производствени мощности до 2026 г. не се очакват затруднения в електроснабдяването на страната при нормални метеорологични условия и при нормална аварийност, се казва още в плана на ЕСО. Документът предстои да бъде обсъден на утрешното заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Facebook logo
Бъдете с нас и във