Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Инвестиционните проекти ще отчитат спецификите на всеки район в новия програмен период

Няма да има населени места без достъп до еврофинансиране в Североизточен район в новия програмен период 2021-2027 година. Общинските центрове с население над 15 000 души ще са бенефициенти по Оперативна програма „Развитие на регионите“, а тези с по-малък брой жители ще са към Програмата за развитие на селските райони. Това съобщиха от МРРБ след участието на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова в онлайн заседание на Националното сдружение на общините в Република България.

Към финансовия ресурс на тези две програми ще се насочат средства и от останалите оперативни програми, с които ще се  изпълняват интегрирани териториални инвестиции. В следващите седем години европейските програми ще подкрепят територията на целите общини, с всички населени места в тях, а не само конкретни градове, като целта е да се постигне по-добър ефект на развитие за целия регион. Oсвен общинските администрации достъп до програмата ще имат всички заинтересовани страни – икономически оператори, неправителствен сектор, граждански организации и други, които ще имат възможност да предлагат идеи, които могат да се подкрепят.

Варна ще бъде център на растеж и бенефициент по приоритетната ос  за интегрирано градско развитие в Североизточен район през новия програмен период, като общината ще има бюджет за съвместни или индивидуални проекти с Русе и Велико Търново.

От останалите 35 общини, които попадат в обхвата на ниво 2 в района, общините Добрич, Търговище и Шумен ще са бенефициенти на ОПРР по приоритетната ос за интегрирани териториални инвестиции.

На заседанието на НСОРБ са избрани представителите на общините от Североизточна България в бъдещия Регионален съвет за развитие. Освен 11-те кметове, с право на глас в съвета ще участват и четиримата областни управители от района - на Варна, на Добрич, на Търговище и на Шумен. Предстоят и номинации на представители на научната общност, бизнеса, неправителствения сектор, висшите училища и други.

Регионалните съвети за развитие ще участват в предварителната селекция на проектите, като по този начин фокусът ще бъде върху конкретните нужди и потенциала на района, за да се подкрепят най-важните мерки.

„Така ще сме по-близо до хората, защото съобразяваме  инвестиционните проекти с всички специфики на територията“, подчертава Деница Николова. Тя е категорична, че ОП „Развитие на регионите“ ще продължи да подкрепя мерки за развитие и модернизиране на различна по вид инфраструктура.

Facebook logo
Бъдете с нас и във