Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Инвестиционният пазар в България е белязан от ниска активност

Общата стойност на инвестиционните сделки през първата половина на година възлиза на 19 млн. евро. Това е най-ниският обем от 2011 г. насам, което се дължи основно на забавената динамика в следствие на пандемията, сочи последният доклад на Colliers.

С най-голяма активност и дял от 43% от обема на пазара са сделките с търговски площи. Инвестициите в жилищни площи са с дял от 29%, следват офис площите (17%) и индустриалните и логистични площи (11%). Доминантната роля на българските купувачи продължава да надвишава тази на международните инвеститори поради появилата несигурност от здравната криза и ограниченията за пътуване, коментират акспертите.

В същото време нивата на възвръщаемост на вложенията в търговски площи остават стабилни (7.75%), докато тези в индустриални и офис площи намаляват - съответно на 8.5% и 8 на сто.

До края на годината нискорисковите инвестиции ще бъдат предпочитани, като играчите на пазара фокусират вниманието си върху активи клас "А" в наложени вече локации, с нисък процент свободни площи и висок интерес от страна на наемателите. От друга страна, част от инвеститорите са с опортюнистични нагласи и активно търсят отстъпки в най-засегнатите пазарни сегменти.

Заинтригувани от диверсификация на портфолиото си, компаниите, които имат активи, като офис площи, проявяват по-голям интерес към други сегменти като логистичния и жилищния пазар и търговските паркове.

Забелязва се частично несъответствие между очакванията на продавачи и купувачи по отношение на пазарната доходност от инвестиции в офисни активи. Въпреки това, инвеститорите ще се стремят да вложат натрупания капитал с цел запазване на стойността поради очакванията за потенциална инфлация в бъдеще.

Сегментът на логистични площи е във фаза на развитие на нови проекти, тъй като пандемията доведе до известна корекция в цените на парцелите за строеж. Наличието на имоти с доход остава оскъдно поради все още големият дял на индустриални и логистични компании, които ползват собствени имоти (или стари, пригодени за ползване имоти). Пазарната възвръщаемост спада (т.е. продажните цени на логистични имоти с доход се покачват) поради регионалната преференция на инвеститорите да вложат капитал в този тип имоти.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във