Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Инвестиционен фонд с вложения в страните от региона на "Трите морета“

"Три Сийс Инишиътив Инвестмънт Фънд“ С.А. СИКАВ-РАИФ - Люксембург и неговата група е свързана с финансиране на ключови инфраструктурни проекти в региона на "Трите морета“.

Още една сделка в сегмента на соларните централи се приближава към финализиране. А добрата новина е, че това се случва с навлизането у нас на изявени европейски компании, които развиват проекти в областта на възобновяемата енергия.

Комисията за защита на конкуренцията е разрешила концентрацията между "Три Сийс Инишиътив Инвестмънт Фънд“ С.А. СИКАВ-РАИФ, "Ар Пи ГЛОБЪЛ Австрия" ГмбХ, "Енери Мениджмънт" ГмбХ и "И Ди Джи Пуулинг" ГмбХ & Ко КГ, от една страна, и "Енери Дивелопмънт“ ГмбХ, от друга. След сделката купувачите ще придобият съвместен контрол това дружество и предприятията, контролирани от него.

Кандидат-купувачите са задължени да уведомят предварително КЗК за намерението си, когато сумата от общите обороти на всички фирми-участници в концентрацията на територията на страната за предходната финансова година надхвърля 25 млн. лева.

Кандидат-купувачите заявяват, че бизнесът на придобиваното предприятие кореспондира с инвестиционната политика на фонда: да навлезе в сектора на възобновяемите енергийни източници, което да обхваща няколко юрисдикции, които са в рамките на инвестиционния географски обхват на фонда. Планираната сделка ще помогне на фонда да насърчи развитието на стратегическата инфраструктура в региона на "Трите морета“, като по този начин ще увеличи взаимосвързаността, както и ще подкрепи инвестициите и сътрудничеството между държавите членки в Черно море, Адриатическо море и региона на Балтийско море.

Търговската дейност на инвестиционното дружество "Три Сийс Инишиътив Инвестмънт Фънд“ С.А. СИКАВ-РАИФ - Люксембург и неговата група е свързана с финансиране на ключови инфраструктурни проекти в региона на "Трите морета“. Основната цел на фонда е да инвестира в транспорт, енергетика и цифрова инфраструктура по оста север-юг в държавите от региона на "Трите морета“ и да компенсира разликите в развитието на отделните региони на Европейския съюз. Ролята на фонда е да допълни и засили капиталовите вложения на отделните държави от региона на "Трите морета“ и финансовите инструменти на Европейския съюз. Фондът е търговска и пазарна инициатива, която предоставя диверсифицирана инвестиционна възможност с атрактивна възвръщаемост за инвеститорите.

"Ар Пи ГЛОБЪЛ Австрия" ГмбХ е независим производител на електрическа енергия, с 30 години опит в сферата на възобновяемите енергийни източници. "Енери Мениджмънт" ГмбХ – Австрия и "И Ди Джи Пуулинг" ГмбХ & Ко КГ – Австрия са новоучредени дружества с амбиции в областта на възобновяемите източници на енергия, като вятър, хидро и фотоволтаици.

"Три Сийс Инишиътив Инвестмънт Фънд“, както и настоящите съвместно контролиращи „Енери“ съдружници, освен посредством придобиваното дружество, не упражняват контрол върху други предприятия (пряко/косвено) на територията на България.

"Енери Дивелопмънт“ ГмбХ - Австрия, което е създадено през август 2019 г., е специализирано в разработване, изграждане и експлоатация на проекти в областта на възобновяемите източници в Австрия и Централна и Източна Европа. С покупката през март миналата година дружеството придоби  срещу 100 млн. евро фотоволтаичния парк "Караджалово" в едноименното село в община Първомай. Този проект е един от най-големите фотоволтаични паркове на Балканите. Той се простира върху 1000 декара и е съставен от над 214 000 модула. Слънчевата централа е в експлоатация от май 2012 година. Инсталираната пикова мощност е 60.4 мегавата и инсталирана номинална мощност 50 MW. Произвежданата електрическа енергия от Парк "Караджалово" се изкупува на различни пазарни сегменти, съгласно действащото законодателство. 

Покупката тогава бе част от цялостната инвестиционна стратегия на "Енери" (и съответно, контролиращите го дружества). Навлизането на българския пазар е от основно значение за цялостната стратегия на компанията с оглед на потенциала за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, който съществува в България, както и наличието на управленски опит и технологични познания, коментираха то фирмата тогава. С покупката на парк "Караджалово", Enery Development GmbH е сред десетте най-големи соларни оператори в България. Дружеството проектира и нов соларен парк у нас с мощност около 200 мегавата в Община Чирпан. Също така подготвя друг соларен парк край Димитровград и още един край Хасково.

"Енери Дивелопмънт“ ГмбХ е също така непряк съдружник в четири дружества, регистрирани в България, които са създадени да извършват дейност, свързана с разработването/строителството/експлоатацията на соларна електроцентрала в страната: - "Енери Дивелопмънт Тракия Солар“ ЕООД; "Ценово Солар Плант“ ЕООД; "Чирпан Солар Плант“ ЕООД и "Енери БГ 1“ ЕООД.

Единствено придобиваното предприятие осъществява дейност в България, поради което може да се направи извод, че на територията на страната концентрацията няма да доведе до хоризонтални или вертикални ефекти, както и до отношения на тясно свързани съседни пазари, отбелязват в анализа си от Комисията за защита на конкуренцията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във