Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Инвестициите в имоти в ЦИЕ са нараснали с 6% на годишна база

Строителството, експлоатацията, финансирането, развитието и придобиването на недвижими имоти през 2022 г., а и след това, ще продължат да се влияят от цените на горивата, енергията и строителните материали. Това ще бъде съчетано с предизвикателствата при веригите на доставка, преместване на дейности на компании и бързо растящата инфлация, посочват от Colliers в свой анализ за инвестиционния пазар в Централна и Източна Европа. В крайна сметка това ще има пряко отражение върху продажните цени и наемите, плащани от наемателите.

Според Кевин Търпин, регионален директор "Капиталови пазари" за ЦИЕ в Colliers, в този регион се забелязва, че някои инвеститори се връщат към изчаквателна позиция  преди да вземат решения за новиложения. "По същия начин наблюдаваме отлагане или пълно оттегляне от някои наемни сделки. За някои от тях се твърди, че са свързани с участието на руски компании, а за други - с несигурността, предизвикана от войната и нейната физическа близост. В същото време, винаги ще има такива, които непрекъснато търсят и намират възможности дори в най-трудните времена", допълва експертът.

Обем на инвестициите в ЦИЕ от 2017 до 2021 г.

Въпреки смущенията, предизвикани от пандемията, годишните инвестиционни обеми за миналата година са се увеличили с 6% на годишна база и възлизат на 11.07 млрд. евро. Тази сума обаче е с 20% по-ниска в сравнение със същия период на 2019-а. Първоначално Colliers оцени, че обемите за 2022 г. в края на годината могат да достигнат над 12 млрд. евро, но войната в Украйна ще промени на тази прогноза.

Темпове на растеж на обема на инвестициите в ЦИЕ

Поотделно повечето държави изостават от обемите си отпреди пандемията, само Полша с дял от 57% от общия обем за 2021 г., е достигнала петгодишната си средна стойност отпреди пандемията. През последното тримесечие на миналата година определено се наблюдаваше активизиране на дейността, като някои пазари все още са възпрепятствани от липсата на наличен продукт.

Доходност от първокласни активи за последното тримесечие и 12-месечна прогноза

От компанията забелязват леки движения в доходността на първокласните имоти за много пазари в региона. Това е главно поради продължаващата липса на данни за сделки, които да подкрепят по-нататъшни промени в някои сектори и пазари. Изключение прави доходността от първокласни логистични имоти, която от първото тримесечие на 2020 г. насам се е свила средно с почти 100 базисни точки в ЦИЕ, като за Полша намаляването достигна над 180 базисни точки. "Нашето мнение остава, че на някои пазари ще има по-нататъшни вътрешни промени, въпреки че пандемията и въздействието на войната в Украйна засилват инфлационния, лихвения и негативния икономически натиск", посочват от компанията.

Инвестиционни потоци в ЦИЕ по сектори 

За първи път от 2008 г. насам индустриалният и логистичен сектор заема първо място с 38% дял от обема на инвестициите за миналата година. Офисите и жилищният сектор продължават да отчитат стабилни обеми въпреки относителния недостиг на налични продукти за продажба на пазара. Обемите в ритейл сектора продължават да се подкрепят от активи в търговски паркове и супермаркети, докато трансакциите с хотели остават ограничени като цяло.

Потоци в ЦИЕ по произход на купувача

Фондовете от Западна и Северна Европа стоят зад 36% от обема на всички сделки през 2021 г., като най-много капитали идват от Германия, Обединеното кралство, Австрия и Швеция. Капиталът от ЦИЕ също заема голям дял - от 32% от общите обеми. Чешките инвеститори са били най-активни - с дял от 18% от общия обем и отговарят за 52% от обемите в Чехия, 68% от обемите в Словакия, като придобивания са регистрирани и в Полша, Румъния, Унгария и България.


 

Facebook logo
Бъдете с нас и във