Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Инвестиции за 133 млн. лв. разкриват 200 работни места

Замeстник-министърът на икономиката Даниела Везиева връчи три сертификата за инвестиция клас „А" по реда на Закона за насърчаване на инвестициите . Сертификати получиха проектите на „Алкомет" АД, „Кроношпан България" ЕООД и „Ветпром" АД. Общият размер на предвидените с проектите инвестиции е 133.1 млн. лв., като се предвижда те да създадат над 200 работни места.

Везиева посочи, че и трите проекта са в производството и предвиждат увеличение на производствения капацитет. Тя изтъкна като положителна тенденция това, че сертифицираните проекти предвиждат разширяването на съществуващата дейност на вече утвърдени български и международни компании в страната. „Това е атестация за това, че България е добро място за инвестиции", допълни Везиева.

 „АЛКОМЕТ"АД  получи сертификат за инвестиция клас А за проекта „Увеличение на производствения капацитет и повишаване на производствената ефективност", който ще се реализира в община Шумен. Предметът на дейност на дружеството е производство на алуминиев прокат, валцови и пресови изделия от алуминий и алуминиеви сплави. Дружеството е един от големите производители на алуминий на Балканите. Размерът на инвестицията възлиза на 69 000 000 лв., като периода на осъществяване на инвестиционния проект и като резултат от него ще бъдат открити 100 нови работни места. Г-н Семих Батурай- член на Управителния съвет на "Алкомет" АД, посочи, че служителите на компанията вече наброяват над хиляда.

Вторият проект, който получи сертификат е на „Кроношпан България" ЕООД. Размерът на инвестицията, като обща стойност на материални и нематериални активи, за периода на инвестицията възлиза на 42 600 000 лв. „Кроношпан" е водещ производител на материали от дървесина за мебелната индустрия.

Инвестиционният проект на „ВЕТПРОМ" АД „Производство на фармацевтични продукти за хуманитарна и ветеринарна медицина" също получи сертификат клас „А". Проектът ще се реализира в гр. Радомир, област Перник, а размерът на инвестицията, възлиза на 21 500 000 лв. От него ще бъдат открити 35 нови работни места. Основен предмет на дейност на „ВЕТПРОМ" АД е производство на ветеринарно-медицински препарати.

Facebook logo
Бъдете с нас и във