Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Инвестиции и нови пазари за БГ хидравликата

Екипи от машинни инженери обезпечават всички стадии от процеса на създаване на изделията: от проектирането до пълната техническа подготовка за серийно производство.

През последните години се наблюдава  положителна тенденция в развитието на машиностроенето у нас -  секторът показва устойчив ръст от около 5% в износа на годишна база. Това се дължи до голяма степен на по-високата добавена стойност, която вече постигат  и българските производители, което беше отбелязано и в  анализа на БСК за позицията  на България в световния износ през миналата година. Трябва да се отбележи  доброто състояние на българските фирми, които произвеждат широка гама от хидравлични машини и системи. А това състояние те поддържат основно чрез повече инвестиции, с усвояване на нови изделия, както и чрез разширяване на пазарите си. Трябва да се отбележи, че дружествата от сектора на хидравликата са сред най-активните в ползването на средства по различните европрограми. А това е важно за разширяване на кръга на клиентите и съответно - за увеличаване на приходите.

Ефектът от мерките, които правителствата предприемат във връзка с Ковид-19, оказва съществено негативно влияние и върху икономическите нагласи,и на   глобалните условия за бизнес. Въпреки намалелите поръчки и свитото производство все  още няма достатъчно сигурност как ще се развие ситуацията с коронавируса и практически е невъзможно да се направи надеждна  и най-вече цялостна преценка на последиците.
 

"М+С хидравлик" АД

е единственият производител на хидравлични мотори и кормилни управления у нас. Освен това компанията  осигурява между  6 и  8% от световното производство на хидромотори. Предприятието изнася около 84% от продукцията си директно, а около 10% са клиентите й у нас, които също осъществяват  експорт.

През 2020 г. ще бъде заделени около 12 млн. лв. за инвестиции. А поради големия  дял на износа  продажбите донякъде са зависими и от глобалното търсене,  и от икономическия растеж в Европа, и по света. Възможностите за растеж пред фирмата са свързани и с увеличаването на броя на крайните клиенти.

Нетната печалба на "М+С хидравлик" в края на първото тримесечие намалява до 3.95 млн. лв., което е следствие от по-ниските приходи от продажби. Но пък предприятието е направило по-малко разходи по дейността си, в т.ч. и за материали, за външни услуги. Но  са нарастнали  възнагражденията.  

Тъй като ситуацията с коронавируса се развива изключително бързо, практически е невъзможно да се направи надеждна  преценка на потенциалния ефект от  пандемията. Прогнозите на мениджърите са, че за първото полугодие фирмените приходи от продажби ще са около 53.90 млн. лева.

Основни акционери в дружеството са два бивши приватизационни фонда - "Стара планина холд" АД с дял 30.61% и "Индустриален капитал холдинг" АД с 22.16 процента. "М+С - 97" АД - Казанлък, притежава 23.86% от акционерния капитал.

"Хидравлични елементи и системи" АД

е водещ производител на бутални, телескопични и плунжерни хидравлични цилиндри в Източна Европа. Компанията работи главно по поръчки на клиенти за изделия със специфицирани параметри, количество и срокове на доставка.

Фирмата отчита продажби за април (първият  месец след обявяване на извънредното положение) в размер на 4.22 млн. лв., което е равнозначно  на спад от 15.55% на годишна база. Финансовият резултат е брутна печалба от 295 хил. лв., а с натрупване от началото на годината е  2.24 млн. лева. Той обаче е с 10.9% по-нисък, отколкото в  началото на 2019-а.

Очакванията са нетните приходи от продажби пред първото полугодие да бъдат над 27 млн. лв., което ще означава  спад от около 22% в сравнение с първите шест  месеца на 2019-а. "При сериозния спад на поръчките от нашите основни клиенти  не можем да очакваме положителен финансов резултат през месеците май и юни, при което е възможно спадът в брутната печалба за първото полугодие да достигне 39% в сравнение с първото полугодие на 2019 година", отбелязват мениджърите в прогнозата си.

Бизнесът на ХЕС е цикличен. Нетните продажби,  осъществени през първото тримесечие обичайно са най-високите  през годината. Предприятието е силно обвързано с европейския пазар и всяка негова флуктуация  там  би се отразила както на българското машиностроене, така и на компанията от Ямбол. А голяма част от дългосрочните й партньори прогнозират сериозен спад на търсенето, особено през второто полугодие на тази година. Информацията, която се получава от клиентите през последните седмици, предвид обстановката, е много несигурна и често се променя.  "Поради това не се ангажираме с дългосрочни прогнози, за повече от два месеца напред, а още по-малко за второто полугодие на 2020 година", коментират от фирмата.

През първото полугодие на тази година инвестициите ще достигнат 1.07 млн. лв., което е ръст от 81.2% в сравнение със същия период на 2019-а - основно за подобряване на инфраструктурата, за доставка и модернизация на техниката  и за подобряване на работната среда.

Общо 76.6% от продукцията на предприятието е за клиенти от Европейския съюз. Palfinger Group купува над 72% от продукцията на завода и поради това неговото успешно пазарно присъствие на свой ред предопределя стабилитета на продажбите на "Хидравлични елементи и системи" АД.

Основен акционер в дружеството е "Стара планина холд" АД с дял от 64.53% от капитала.

Продължава тенденцията на неравномерност в поръчките при

"Хидропневмотехника" АД

Забелязва се променлива активност сред клиентите на дружеството и  движение на обема на поръчките в зависимост от конюнктурата. Но засега няма признаци дали това ще е трайна тенденция и не могат да се правят прогнози дали тази неравномерност ще се запази. През тази година 62.21% от изделията са се продали на вътрешния пазар. А като следствие от политиката на увеличаване на рентабилността на произвежданите изделия - чрез конструктивни, технологични и организационни мерки, се отбелязва повишение на приходите през първото тримесечие на тази година. На годишна база те са се увеличили с около 2 на сто. Към момента продължава да се запълва производствения график и се търсят различни начини за диалог с клиентите и координиране на техните поръчки за следващите месеци. В резултат на наложения контрол върху разходите на дружеството през периода те са нараснали само с 1.06% на годишна база. По-малко са харчовете за материали, външни услуги и възнаграждения. В крайна сметка фирмата завършва тримесечието с по-висока печалба - 140 хил. лева.

Основните рискови фактори, с които се сблъсква предприятието, са свързани с факта, че работи с клиентите си чрез месечни поръчки. Все още не сключва дългосрочни договори с по-големите клиенти. Освен това производството е насочено основно към  клиенти извън България.

Трудности създава и голямата производствена номенклатура на предприятието, а едновременно с това - дребните серии от различни по вид изделия. Фирмата е зависима и от доставчици на материали от България, и от чужбина. Сравнително дългите срокове на доставка, авансовите плащания, транспортните разходи не позволяват значително оптимизиране на материално-стоковите запаси. А фирмата се съревновава и с голям брой конкуренти в България и в  чужбина.

Предприети са мерки за оптимизиране на резултатите от дейността през 2020 г Ще бъдат  съкращавани  непреките разходи, ще се търси подобряване на събираемостта на вземанията с оглед да се  минимизира  риска от бъдещи ликвидни затруднения на фирмата. Разработени са и нови ценови предложения,  съобразени с променящата се икономическа обстановка.

Фирмата "Хидравлика 96" ООД - Казанлък, притежава мажоритарния дял от 82.92% от акциите с право на глас.

"Капрони" АД - Казанлък

е водещ производител на хидравлични елементи и системи с приложение в мобилно и стационарно индустриално оборудване. Продуктите на завода се вграждат в : скоростни кутии на леки автомобили, превозни средства като автобуси и тролейбуси, комунални машини, трактори, комбайни и различни селскостопнаски машини и прикачен инвентар, електро- и мотокари, повдигачи, пътностроителни машини, металообработващи машини и много други. Фирмата предлага широка гама от хидравлични продукти – стандартни изделия, както и изработване на такива по поръчка на клиента.
Фирмата има партньорски отношения с повече от 150 компании (производители и дистрибутори на хидравлично оборудване), както и дистрибуторска мрежа в повече от 30 държави по целият свят, което е гаранция за бърза доствка и съответно за надеждна сервизна поддръжка.
"Капрони" АД има търговски отношения с добре познати компании, като продава собствените си продукти на известни производители на оригинално оборудване: Bosch-Rexroth и  Interpump Group – Italy, Hydac International – Германия  и  САЩ, Haldex Hydraulics (сега Concentric AB)- Швеция, Millat Tractor Pakistan, и в автомобилната индустрия като поддоствчик на  Fiat, Renault, Peugeot и Volkswagen чрез Fiat Group – Италия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във